Nu skal de nationale test evalueres

Nu skal de nationale test evalueres

Folkeskolens nationale test skal evalueres. Formålet med evalueringen er at se på, om de nationale test har fungeret som pædagogisk værktøj til at højne elevernes faglige niveau.

Eleverne i folkeskolen skal igennem deres skoletid gennemføre 10 obligatoriske nationale test inden for forskellige fag. De nationale test er et værktøj til løbende at evaluere elevernes kundskaber og færdigheder og dermed give lærerne et indblik i den enkelte elevs faglige niveau.

Nu skal de nationale test evalueres. Det sker for at sikre, at testenes anvendelse som pædagogisk værktøj har styrket skolernes og kommunernes evalueringskultur og elevernes faglige niveau – eller om der kan være behov for at ændre testene.

Evaluering af de nationale test skal indgå i en redegørelse, som børne- og undervisningsminister Christine Antorini i 2013 skal forelægge Folketinget.

Evalueringsopgaven sendes den 11. juli 2012 i offentligt udbud med tilbudsfrist den 3. september 2012.

Udbuddet kan ses på uvm.dk/udbudnationaletest.

Fakta om nationale test

De nationale test er siden 2010 blevet gennemført som obligatoriske test på landets folkeskoler. Der gennemføres årligt cirka 525.000 obligatoriske test. Testene stilles desuden til rådighed for både folkeskoler og frie grundskoler på frivillig basis. Der gennemføres årligt ca. 300.000 frivillige test.

Der findes ti obligatoriske nationale test i fagene matematik, engelsk, geografi, biologi, fysik/kemi og læsning.

Kilde: http://uvm.dk/