Nordiske unge ved for lidt om læreruddannelsen

Nordiske unge ved for lidt om læreruddannelsen

En ny, nordisk undersøgelse fastslår et behov for, at unge får større kendskab til faglighed og karrieremuligheder i læreruddannelsen.
Uddannelsessøgende i Norden mangler viden om fagligheden i læreruddannelsen samt lærernes løn og karrieremuligheder. Samtidig er der behov for at styrke den positive omtale af uddannelsen i det offentlige rum. Det viser rapporten ”Rekrutteringsproblematikken på de nordiske læreruddannelser”, som er en undersøgelse af årsagerne til, at lærerfaget har højere status og tiltrækningskraft på uddannelsessøgende i Finland end i de øvrige nordiske lande. Finland fremstår som et godt eksempel for resten af Norden, herunder også i PISA-undersøgelserne af skoleelevers færdigheder. Undervisningsminister Tina Nedergaard fremhæver betydningen af positiv omtale af læreruddannelsen for at sikre kommende generationer af lærere. Der er en finsk tradition for at betragte lærerprofessionen som meget prestigefyldt. En af årsagerne til uddannelsens høje status i Finland er, at der samfundsmæssigt er et stort fokus på det faktum, at lærerstuderende opnår stærke pædagogiske og didaktiske kompetencer. Uddannelsen betragtes desuden som en karrierevej med mange udviklingsperspektiver. Alligevel er det også i Finland en udfordring at rekruttere mandlige ansøgere til uddannelsen samt at få flere lærerstuderende til at vælge naturfagene som linjefag. Den finske læreruddannelse adskiller sig i øvrigt fra de andre nordiske læreruddannelser ved at være en femårig kandidatuddannelse. Det modvirker ifølge rapporten en opfattelse blandt unge af, at alle kan blive lærer. Generelt ser de lærerstuderende i alle fem lande flere muligheder i uddannelsen end andre unge. Rapporten fremhæver mange af de samme problematikker som den nyligt offentliggjorte danske rapport ”Søgningen til læreruddannelsen, analyse af de bagvedliggende årsager til den faldende søgning”. Den danske rapport fremdrager blandt andet også et behov for at styrke den positive omtale af læreruddannelsen i det offentlige rum. Tina Nedergaard pointerer, at det er afgørende for rekrutteringen til læreruddannelsen, at dens høje kvalitet, stærke fokus på pædagogik og formidling og de karrieremuligheder, den giver, formidles bredt i samfundet. ”Rapporten underbygger meget af den viden, vi allerede har om årsagerne til den relativt lave søgning til læreruddannelsen. Mange unge er ikke bevidste om den stærke pædagogiske og didaktiske ballast og de mange efteruddannelses- og karrieremuligheder, som uddannelsen giver dem,” siger hun. Undervisningsministeriet, KL, Danmarks Lærerforening og Lærerstuderendes Landskreds har netop igangsat kampagnen ”Bliv lærer”. Kampagnen fokuserer på de mange muligheder, der følger med læreruddannelsen, og på at styrke uddannelsens prestige. Rapporten bygger blandt andet på interview og spørgeskemaundersøgelser blandt elever på ungdomsuddannelserne og lærerstuderende fra alle fem nordiske lande. Den offentliggøres af Nordisk Ministerråd og er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Kilde: Undervisningsministeriet