Nordisk Klimadag med ministerbesøg på Johannesskolens Gymnasium

Nordisk Klimadag med ministerbesøg på Johannesskolens Gymnasium

Islandske gymnasielever fra Reykjavik og danske gymnasieelever fra Frederiksberg samarbejder om klima og naturvidenskab. 11. november får de danske elever besøg af Bertel Haarder.
På Johannesskolens Gymnasiums naturvidenskabelige studieretning har eleverne fokus på klima og energiforsyning i Norden – blandt andet gennem programmet ”Nordplus Junior.” 11. november får gymnasiet og i særdeleshed en 2.g klasse derfor besøg af undervisningsminister og minister for nordisk samarbejde, Bertel Haarder. Gymnasiet har gennem Nordplus Junior etableret et samarbejde med et gymnasium i Reykjavik. Nordplus Junior er Nordisk Ministerråds program for nordisk-baltisk samarbejde inden for grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet. Programmet skaber fokus på: * Det vigtige nordiske samarbejde * Klima og naturvidenskab som temaer * Kommunikation og samarbejde på skandinaviske sprog * Synliggørelse af Nordplus junior programmet. Ministeren vil under besøget møde de elever, der deltager i projektet. De vil blandt andet fortælle om og demonstrere produktion og brug af solceller, og hvordan de arbejder i relation til geotermisk energi og brintteknologi.

Fakta

Besøget finder sted onsdag den 11. november fra kl. 13.30 til 14.15 i lokale 205 – et af skolens naturvidenskabslokaler. Adresse: Johannesskolens Gymnasium, Troels Lunds vej 15, 2000 Frederiksberg. Kilde: Undervisningsministeriet