Nietzsche foredrag

Nietzsche foredrag

Viljen til magt som interpretation. Nietzsches perspektivisme hinsides essentialisme og relativisme.
Foredraget vil med baggrund i den nyeste Nietzscheforskning præsentere Nietzsches idé om en interpretationsfilosofi ud fra begrebet om vilje til magt. Hovedtesen er, at begrebet om vilje til magt udvikles gennem en kritik af den nyere tids princip for rationalitet, nemlig selvopretholdelsesprincippet. Det vil tage udgangspunkt i en tekstnær analyse af Nietzsches sene skrifter, og dermed prøve at imødegå den skæbne Nietzsche har lidt, nemlig i stor stil at blive citeret og kritiseret, men ikke læst. Tid 27. marts - kl. 19.15 Arrangør Den Filosofiske Foredragsforening Symposion Sted Lokale U91