Mindfulness Baseret Stress Reduktion

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark Ingen SU eller løn Højskolekurser, Supplerende adgangskurser, Tilvalgsfag 8 år Ingen Mindfulness Djursland
By Hele Danmark
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Højskolekurser, Supplerende adgangskurser, Tilvalgsfag
Varighed 8 år
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution Mindfulness Djursland
Mindfulness Baseret Stress Reduktion

’Du kan ikke stoppe bølgen, men du kan lære at surfe på den.’ Kabat-Zinn

MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) er en videnskabeligt funderet metode oprindeligt udviklet til at håndtere stress, smerter og andre stressrelaterede symptomer som for eksempel søvnbesvær, koncentrationsbesvær, hovedpine, uro, træthed med mere. Alle kan imidlertid have glæde af metoden. At træne mindfulness kan være en hjælp til at håndtere livets mange udfordringer i en ofte hektisk hverdag; til at være mere nærværende og få mere ro og balance i sit liv.

Metoden er udviklet af professor Jon Kabat-Zinn, University of Massachussett’s Medical School, USA. I disse år bliver mindfulness i stigende grad anvendt ved behandling af forskellige lidelser, og metoden vinder stadig større accept og indpas i det etablerede sundhedssystem, den pædagogiske verden og i organisationer mm.  

Mindfulness er mentaltræning, der styrker evnen til at være bevidst nærværende og accepterende på en venlig og nænsom måde – både overfor sig selv og andre. Via træning i mindfulness kan man opnå mental frihed til i større omfang at agere bevidst i stedet for at reagere 'ubevidst' - eller 'som man plejer'. Men mindfulness er også 'hjerte' træning, træning i medfølelse med sig selv og andre.  Som sådan har mindfulness også en central social komponent.  Centrale elementer i MBSR er ikke-sygeliggørelse og at lære, hvad man selv kan gøre for at tage ansvar for eget helbred og velvære.

At træne mindfulness er en hjælp til at være mere tilstede i sit liv og at lære at være sammen med sig selv på en venlig og konstruktiv måde - også når livet er svært. Mindfulness meditation kan med øvelse skabe mental ro, klarhed, overskud og mere livsglæde. 

Kurset strækker sig over otte uger med en ugentlig session, der varer 2 ½ - 3 timer. For at få det fulde udbytte af kurset er det vigtigt at afsætte 45 min dagligt til hjemmeøvelser. Til gengæld kan mindfulness med tiden blive en måde at leve livet på, en måde, som kan bruges i hverdagen – resten af livet.

Se mere på: www.mindfulnessdjursland.dk