Miljø- og Naturressourceøkonomi

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor Københavns Universitet
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Miljø- og Naturressourceøkonomi

Hvis du har stor interesse i naturressourcer og hvordan de udnyttes bedst og mest bæredygtigt, så naturen ikke lider overlast af overproduktion eller forurening, så er Miljø og Naturressourceøkonomi den rette uddannelse for dig.


Kandidatuddannelsen i Miljø- og Naturressourceøkonomi har fokus på miljøet omkring os og den måde vi forvalter det på i en økonomisk sammenhæng. Både på nationalt og globalt plan er det vigtigt at sikre de råstoffer og knappe ressourcer som findes i naturen.


Du kommer til at beskæftige dig med forvaltning af disse ressourcer som f.eks energireserver, oliefelter, kul, naturgas og andre former for råstoffer i vores natur. Du lærer hvordan reserverne udnyttes mest effektivt og på en bæredygtig måde.


For at opnå et ligevægtigt forhold mellem økonomien og naturen, er det nødvendigt at have aftaler og love om f.eks CO2 udslip, grønne afgifter, forbrugskvoter og andre administrative tiltag, der sikrer miljøets bevarelse. Det er sådanne ting du kommer aktivt til at studere og fordybe dig i på uddannelsen. Der er en del obligatoriske kurser på det første år som blandt andet indeholder en ekskursion til udlandet. Det andet år har større faglig valgfrihed, og du kan supplere din uddannelse med andre tværfaglige fag.


På kandidatuddannelsen kan du også tage et studieophold i udlandet. Der foreligger nogle samarbejdsaftaler med forskellige universiteter rundt om i verden, som du kan drage nytte af i forhold til at rejse ud uden omkostninger.