Markant fremgang for velfærdsuddannelserne

Markant fremgang for velfærdsuddannelserne

Dette års kvote to ansøgninger viser en markant stigning til Undervisningsministeriets videregående uddannelser på 16 procent.
Stigningen er også kommet Danmarks største uddannelser til gode – de vigtige velfærdsuddannelser til pædagog, lærer og sygeplejerske. Hele 16 procent flere søger ind på pædagogstudiet, mens otte procent flere vil læse til sygeplejerske og fem procent flere vil være folkeskolelærer. Mest markant er stigningen til de nye erhvervsakademiuddannelser, hvor 37 procent flere søger ind, mens fremgangen er på 12 procent i alt for professionsbacheloruddannelserne. Udviklingen glæder undervisningsminister Bertel Haarder: ”Jeg er glad for, at flere unge nu har fået øjnene op for, at det er meget attraktive uddannelser. De unge er næsten garanteret job, og uddannelserne giver mange muligheder for eksempel at blive leder eller specialisere sig,” siger Bertel Haarder. En forklaring på stigningen er den stigende arbejdsløshed i forbindelse med den finansielle krise, som rammer ufaglærte hårdest. Det kan få flere til at gå i gang med en uddannelse, hvor der er gode beskæftigelsesudsigter. Der er de seneste år iværksat en lang række initiativer for at styrke uddannelserne. Det faglige indhold og forbindelsen mellem teori og praksis har fået et løft i for eksempel uddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske. Studiemiljøet er blevet langt mere attraktivt, fordi uddannelserne nu er samlet i enten professionshøjskoler eller erhvervsakademier, der har en størrelse, så de kan matche universiteter med faglige og sociale miljøer. De fleste ansøgere til Undervisningsministeriets uddannelser kommer ind gennem kvote 1, hvor der er ansøgningsfrist 5. juli. Der kan derfor håbes på yderligere stigning.