Markant flere elever starter på erhvervs grunduddannelsen

Markant flere elever starter på erhvervs grunduddannelsen

Antallet af nye elever på erhvervs grunduddannelsen (egu) steg med over 20 procent i 2008. Andelen af kvinder på uddannelsen er dog faldende.
De nyeste tal om aktiviteten på erhvervsgrunduddannelsen (egu) viser en markant stigning på 20 procent i antallet af elever på uddannelsen i 2008.

Nye elever (tilgang) på egu i 2006-2008

År 2006 2007 2008 Tilgang 767 789 952 Andel mænd 49 % 59 % 64 % Andel kvinder 51 % 41 % 36 % Andelen af kvinder, der starter på egu, er dog faldende og ligger nu på 36 procent.

Eleverne kommer fra produktionsskolerne

Indberetningerne fra kommunerne viser, at det fortsat er produktionsskolerne, der henviser flest elever til egu. I alt kom 38 procent af eleverne fra en produktionsskole. Som noget nyt er en markant større del af eleverne, nemlig 28 procent, dog blevet henvist fra UU-centrene i 2008. Desuden viser tallene, at eleverne, der startede på egu i 2008, var yngre, end de elever der startede i 2007. Kilde: Undervisningsministeriet