Mangler du en praktik plads?

Mangler du en praktik plads?

Praktikpladsen.dk, der henvender sig til elever, virksomheder og vejledere, er kommet i en ny og forbedret udgave. Bl.a. er der kommet flere statistiske muligheder, og et ny design.
På Praktikpladsen.dk finder du bl.a. godkendte virksomheder og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne. Efter at siden er blevet ændret, kan du nu se muligheder for pratikplads for hver enkelt virksomhed, enten statistisk eller som en kort beskrivelse. Vælger du Praktikpladssituationen og søger en bestemt uddannelse, får du en grafisk oversigt, der vil vise statistik over, hvor mange der inden for det sidste halve år har indgået uddannelsesaftale, antallet der er i skolepraktik, og hvor mange der ligenu søger praktikplads. Over statistikken finder du en beskrivelse af praktikpladssituationen, der udarbejdes af de faglige udvalg. I menuen til højre på siden, finder du oplysninger om antallet af godkendte virksomheder, og hvilke virksomheder, der har uddannelsesaftaler, der udløber inden for et næste halve år. Tallene bliver opdateret en gang månedligt. Se mere på http://www.praktikpladsen.dk/