Mange vælger forkert uddannelse

Mange vælger forkert uddannelse

Ifølge Ugebrevet A4, så mener 4 ud af 10 danskere, at deres uddannelsesvalg var forkert - og de ville hellere have valgt en anden uddannelse og fået en anden karriere.
Ugebladet A4 har sammen med Analyse Danmark foretaget en undersøgelse, der kaster lys over voksne danskers syn på deres uddannelse og senere karriere. Undersøgelsen viser i korte træk, at cirka 42 % af danskerne hellere ville have haft en anden uddannelse, og 30 % oplyser at deres valg af uddannelse kan betegnes som "tilfældig". En stor del af de adspurgte oplyser, at de ville have valgt en anden uddannelse, hvis de havde haft den viden som de har i dag. Undersøgelsen får flere eksperter til at efterlyse bedre og mere grundig studievejledning til de unge. Udtalelser fra 3 eksperter på området, er med til bedre at belyse situationen og finde holdbare løsninger på problemstillingen. Jakob Lange, som er studiechef på Københavns Universitet, ønsker ikke at male fanden på væggen, men medgiver at studievejledningen skal styrkes. "Vi skal ikke dramatisere studievalget, men det er altså en frygtelig misforståelse at tro, at det er nemt at skifte hest senere, hvis man satser på den forkerte. Studievejledningen bør have et langt mere essentielt udgangspunkt end i dag. Det er nødvendigt at forklare de unge, hvorfor en uddannelse er så vigtig, og at hjælpe dem til at finde præcis det niveau af uddannelse, som er rigtigt for dem" siger Jakob Lange. Helena Skyt Nielsen, professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet, mener at der også er andre faktorer som spiller ind, når danskerne er utilfredse med deres uddannelsesvalg. Psykologiske faktorer og det faktum, at økonomiske kriser medfører naturlige afskedigelse i mange virksomheder. "Man ved ikke, hvor godt evnerne rækker til at gennemføre en given uddannelse, og man kan ikke forudsige arbejdsmarkedets behov efter endt uddannelse. Både konjunkturer og egne behov ændrer sig over tid. Derfor er det helt naturligt, at mange vil fortryde deres valg, hvis disse faktorer ikke falder ud til deres fordel. Man kan dog ikke afvise, at en del af ærgrelserne kunne undgås ved et højere informationsniveau" udtaler Helena Skyt Nielsen. Vibeke Lauesgaard, tidligere chef i AF Storkøbenhavn og nu privat karriererådgiver, er enige i at selve studievejledningen skal forbedres. Men hun fremhæver også behovet for videreuddannelse, da arbejdsmarkedet er under konstant udvikling. "Den teknologiske udvikling og organiseringen af arbejdet ændrer sig så hastigt, at mange mennesker i løbet af arbejdslivet vil føle, at de kommer til kort og mangler kompetencer. Det er et vilkår i et dynamisk samfund, og det kan man ikke gardere sig imod – selv ikke med den bedste studievejledning i verden, og uanset hvilken uddannelse man vælger. Derfor bør Danmark satse massivt på at give alle mulighed for relevant efteruddannelse" udtaler hun. Kilde: Ugebrev A4 - LO Ungdom