Lille stigning i antallet af nye uddannelsesaftaler i første kvartal

Lille stigning i antallet af nye uddannelsesaftaler i første kvartal

En lille stigning i antallet af nye uddannelsesaftaler i første kvartal af 2010. Det viser den seneste opgørelse over praktikpladssituationen på erhvervsuddannelsesområdet. Regeringen følger området tæt.
I de tre første måneder af 2010 er der indgået 6.646 uddannelsesaftaler. Det er en stigning på 1 procent set i forhold til de tre første måneder af 2009. Praktikpladsopgørelsen viser også, at der er sket en stigning i antallet af elever i skolepraktik. Hvor der i marts 2009 var 2.132 elever i skolepraktik, er der i marts 2010 4.084 elever. Det svarer til en stigning på 92 procent. Der er desuden 4.229 elever, som søger praktikplads mere end to måneder efter, grundforløbet blev afsluttet, og som ikke er i skolepraktik. Det er en stigning på 52 procent. Undervisningsminister Tina Nedergaard er positiv over stigningen i antallet af nye uddannelsesaftaler, men understreger, at alle parter fortsat bør gøre en ekstraordinær indsats for at skaffe endnu flere praktikpladser: "Jeg vil gerne opfordre skolerne og de faglige udvalg til at sætte fokus på det praktikpladsopsøgende arbejde, så endnu flere elever kan gennemføre en erhvervsuddannelse med praktik i en virksomhed. Samtidig opfordrer jeg virksomhederne til at gøre brug af præmieringsordningen i 2010, hvor virksomhederne kan få op til 50.000 kroner pr. elev, de ansætter. Regeringen følger udviklingen tæt, og vi har en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om at skabe 5.000 ekstra praktikpladser i 2010. Pladserne skal skabes i det offentlige og det private samt ved åbning af 1.500 skolepraktikpladser på det dimensionerede område.”

Uddannelsesgaranti inden for erhvervsuddannelserne

I en tid hvor det er blevet sværere at skaffe praktikpladser, minder ministeren om, at der er uddannelsesgaranti inden for erhvervsuddannelserne. Uddannelsesgarantien betyder, at alle unge, der gennemfører et grundforløb i en indgang, har mulighed for at afslutte et hovedforløb inden for indgangen. Det skal som udgangspunkt være en uddannelse i indgangen, hvor eleven kan få en uddannelsesaftale. Kan det ikke lade sig gøre, tilbydes eleven i stedet for at gennemføre en uddannelse med brug af skolepraktik eller en af uddannelserne, der ikke har praktik.

Præmieringsordningen

Arbejdsgivere kan modtage op til 50.000 kroner, hvis de indgår en uddannelsesaftale med elever i perioden 5. november 2009 til og med 31. december 2010. Med et brev i januar 2010 opfordrede en række uddannelsespolitiske parter og undervisningsministeren cirka 65.000 praktikpladsgodkendte virksomheder til at gøre brug af præmieringsordningen. Kilde: Undervisningsministeriet