Liberal Alliance: Vi skal lade os inspirere af Nordjylland, hvis vi for alvor skal bekæmpe klimaforandringerne

Liberal Alliance: Vi skal lade os inspirere af Nordjylland, hvis vi for alvor skal bekæmpe klimaforandringerne

I Liberal Alliance ser de lyst på fremtiden. De tror på, at vi nok skal få bremset de klimaforandringer, som vi står overfor. Men det kræver ifølge deres politiske ordfører og spidskandidat i Nordjylland til folketingsvalget, at vi tænker i løsninger, der i langt højere grad er baseret på fornuft og forskning i nye teknologier. Og her viser Nordjylland vejen.

Danmark skal gå forrest på klimaområdet

For Christina Egelund er der ingen tvivl om, at klimaet er på dagsordenen overalt i Danmark, specielt her i det nordjyske. Hun bider blandt andet mærke i, at de Nordjyske virksomheder er med i kampen mod klimaforandringerne. Blandt andet har Aalborg Portland alene i 2017 investeret 76,7 mio. kr. i klima- og miljøtekniske forbedringer, og udviklet en cementtype, som reducerer op til 18 pct. af CO2-udledningen ved produktionen.

Hun ser historien fra Aalborg Portland som et konkret eksempel på, at investeringer i forskning og ny teknologi belønner sig i klima- og miljøregnskaberne. Ifølge Christina Egelund er det den vej, vi i Danmark skal gå, hvis vi for alvor skal nedbringe CO2-udledningen i kampen mod klimaforandringerne. Derfor har hun sammen med partiet fremlagt en 2030-plan, baseret på beregninger fra Finansministeriet, som afsætter 3,7 mia. kr. hvert år til en klimaforskningsfond, som målrettes forskning i nye, grønne teknologier. Beløbet er en seksdobling af det nuværende niveau, og hun håber, at resten af verdens lande vil følge trop, for kun på den måde, kan vi sikre, at de nødvendige teknologiske løsninger findes.


De grønne valg skal være nemmere og billigere

Ifølge Christina Egelund er afgifter på kød og flyrejser en forkert vej at gå, fordi det har en social skæv slagside. Afgifterne vil gøre det dyrere for den almindelige børnefamilie at købe ind til aftensmaden eller tage på sommerferie. I stedet mener hun, at man fra politisk hold skal være det nemmere og billigere at foretage grønne valg. Og her har hun tre konkrete bud på, hvordan det bedst gøres.

Første løsning indeholder en nedsættelse af el-afgiften og el-varme-afgiften med 4,8 mia. kr. til det laveste niveau, som EU tillader. El er nemlig ikke længere en ”sort” energikilde, men bliver mere og mere grøn. I dag er 64 pct. af den danske elproduktion fra vedvarende energi, og med energiaftalen bevæger Danmark sig mod 100 pct. inden 2030. Derfor mener hun, at vi skal tilskynde, at mere af energiforbruget kommer over på el.

Den anden løsning er en forhøjelse af pulje til energieffektiviseringer og energirenoveringer med 500 mio. kr.  Puljen giver støtte til investeringer i energieffektiviseringer i produktionserhvervene og energirenoveringer af boliger. Beløbet vil ifølge Christina Egelund skubbe det store potentiale for reduktioner via effektiviseringer og renoveringer i gang.

Sidste løsning er en ny klimalov med etablering af et klimaøkonomisk råd. Rådet skal ifølge Christina Egelund vejlede til den mest omkostningseffektive og samfundsøkonomiske bedste grønne omstilling. Det handler om at træffe de mest rationelle valg, hvor vi arbejder mod en netto-nul-udledning i 2050. Partiet har afsat 8,5 mia. kr. frem mod 2030 til initiativet.

Men for Christina Egelund er det også vigtigt, at pengene passer. Derfor er der også fundet finansiering til de tre initiativer i den førnævnte 2030-plan.