Lektor A P Rossens Mindefond


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora


Grundlaget

Uddannelse
Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

1. kvartal


Beskrivelse

Kan uddele en eller flere portioner til tyskstuderende, der er danske statsborgere og ’har vist selvstændighed og vurderingsevne på et godt fagligt grundlag’. Midlerne kan anvendes til tyskstuderendes ophold ved et tysksproget universitet.


Hvordan søges legatet?

Ansøgninger med alle relevante oplysninger til formanden, adresse:

Lektor A. P. Rossens Mindefond
Advokat Marianne Fournais, Advokatfirmaet E. Vinther Andersen – Bente Yde Nissen
Clemens Torv 8,
Box 5124
8100 Århus C.Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 29. februar 2008.


Uddelinger

Der er i alt kr. 20.000 til rådighed.