Kreativ udfoldelse i NetværksForum 2009

Kreativ udfoldelse i NetværksForum 2009

Meningen med NetværksForum 2009 var klar: Vær kreativ, tænk i nye baner og lær folk fra andre brancher at kende.
NetværksForum 2009 bød blandt andet på syv ”masterclasses”, wokshops med forskelligt indhold. Essensen af de syv workshops var, at folk med erfaring skulle få andre til at tænke over, hvad de ønsker at gøre, og hvad de allerede gør for at blive bedre samt øge motivationen. Det skete den 28. maj, da omkring 150 folk fra vidt forskellige brancher mødtes til konferencen i København. Brancherne talte alt fra Kulturarvsstyrelsen, Rosborg Gymnasium og Danske Designere til Dansk Naturvidenskabsformidling.

Ny uddannelse

Undervisningsminister Bertel Haarder indledte konferencen med at opfordre både unge og ældre til hele tiden at tænke nyt og anderledes. ”Udfordringen hviler ikke alene på den enkelte lærer eller underviser, men er et fælles ansvar,” sagde han. Derfor søsætter Undervisningsministeriet nu pioneruddannelsen, der er et led i en landsomfattende Pionerkampagne og henvender sig til lærere fra folkeskoler til professionsuddannelser, der vil blive bedre til at bruge nye metoder i deres daglige undervisning. Med den nye uddannelse skal de gå foran i brugen af nye og innovative undervisningsmetoder. Undervisningsministeren fremhævede, at vi har brug for rollemodeller, ildsjæle, der kan og vil tænke nye tanker. ”Succeshistorier er altid en god måde at illustrere over for andre, at det kan nytte at tænke nyt og kreativt. Det gælder ikke mindst i erhvervslivet, hvor konkurrencen gør, at evnen til at forny sig hele tiden er i fokus,” sagde han. Konferencen blev holdt som en del af Det Europæiske År for Kreativitet og Innovation 2009, og ligesom det, var det et tværministerielt samarbejde mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet var koordinator for arrangementet. Kilde: Undervisningsministeriet