Karakterer i folkeskolen er ligegyldige

Karakterer i folkeskolen er ligegyldige

Så klar en konklusionen i disse dage fra forskellige medier. Studenterguiden må erklære sig næsten enig.
Det eneste vigtige i folkeskolen er at blive erklæret egnet til gymnasiet. Her kan årskarakterer have en betydning, men selve eksamensresultaterne bliver i praksis stort set aldrig brugt til noget som helst.

Motivation

Bag kulissen handler prøverne, og karaktererne, selvfølgelig også om at motivere eleverne til at øve sig i de forskellige fag. Samme resultatet ville man dog sandsynligvis kunne opnå ved, at benytte årskaraktererne som endelig karakterer. Dermed kunne man bruge de ca. 40 millioner kroner, som årligt benyttes til censorer m.v., til nyt udstyr på skolerne.

Nyt udstyr

Formodningen er her at nyt udstyr i form af ordentligt indeklima, eller nye/flere computere, vil gavne mere end eksamenskarakterer. Med det i mente, at eksamenskaraktererne sandsynligvis ikke har markant større effekt på motivationen end årskaraktererne.

Tidsspild

Samtidig kan man argumentere for de mange tusinde folkeskoleelevers tid kunne bruges på noget mere produktivt end opslidende eksamener, hvis fakta er, at de ingen betydning har og kun gavner meget lidt, eller intet, i forhold til motivation.

Din mening

Hvad er din mening i denne sag? Log ind, hvis du ikke allerede er det, og skriv din kommentar herunder.