Internet under eksamen er en succes

Internet under eksamen er en succes

Som de første i verden måtte danske gymnasielever i 2010 bruge internet under deres skriftlige eksamener. Forsøget er en succes, og undervisningsministeren har derfor besluttet at forlænge det.
Elever på 14 udvalgte almene gymnasier og handelsskoler skrev i maj 2010 historie. Som de første i verden måtte de som forsøg bruge internet under deres skriftlige eksamener. I en afsluttende rapport fastslår projektets følgegruppe, at forsøget er en succes. Undervisningsminister Tina Nedergaard er glad for gruppens konklusioner. ”Det glæder mig, at vi var fremsynede og som det første land i verden lod gymnasieelever bruge internet under eksamen. Internettet er en integreret del af elevernes hverdag og daglige undervisning, så udviklingen er naturlig. Forsøget viser, at brug af internet under eksamen har en lang række positive effekter. Derfor har vi foreløbigt forlænget forsøgsperioden til også at omfatte sommereksamen 2011,” siger ministeren.

International bevågenhed

Forsøget havde stor international bevågenhed og betyder blandt andet, at eleverne kan eksamineres i væsentlige it-kundskaber og anvende levende billeder og lyd i opgaverne. Følgegruppen har fulgt forsøget siden opstarten i januar 2008 og betegner det som en katalysator for fagenes udvikling. En af gruppens konklusioner er, at fagenes studieforberedende sigte er blevet styrket, og at besvarelserne giver et retvisende billede af elevernes faglige niveau. Gruppen anbefaler, at forsøgsordningen fortsætter med de hidtidige seks forsøgsfag og en række nye fag. Den vurderer endvidere, at interneteksamenerne afprøver centrale kompetencer hos eleverne og er velegnede til at evaluere, om eleverne opnår fagenes mål. Både elever og lærere fremhæver, at forsøget giver undervisningen et kvalitetsløft med mere tidssvarende undervisning, bedre mulighed for at udnytte forskellige læringsstile og større fokus på fagenes bredde og dybde. Kilde: Undervisningsministeriet