International Baccalaureate (IB) fra 7 til 10

International Baccalaureate (IB) fra 7 til 10

Ny lov gør det muligt at udvide antallet af offentlige udbydere i Danmark af den internationale gymnasiale uddannelse International Baccalaureate (IB) fra 7 til 10. Udbuddet af IB på de offentlige institutioner skal fortsat være en del af et gratis gymnasialt uddannelsesudbud.
Det er indholdet i et netop vedtaget lovforslag, der giver mulighed for, at IB kan udbydes i Danmark af op til 10 offentlige udbydere. Der er på nuværende tidspunkt syv offentlige udbydere af IB, og udbuddet forventes gradvist øget med 3 nye udbydere. Efter senest fem år skal det vurderes, om der er behov for en yderligere udvidelse af antallet. IB er en toårig international gymnasial uddannelse, der kan tages i over 100 lande, herunder Danmark. Uddannelsen kan søges af alle unge, der opfylder kravene til at blive optaget i en gymnasial uddannelse, samt er et tilbud til blandt andre danske unge, der har gået i skole flere år i udlandet, og til udenlandske unge, der opholder sig i Danmark i længere tid. IB er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark på lige fod med de øvrige gymnasiale uddannelser. Som hidtil vil uddannelsen være gratis på de offentlige institutioner. Private gymnasier vil fortsat frit kunne udbyde uddannelsen. Her skal eleverne som hovedregel betale deltagerbetaling. Med loven bliver det muligt efter konkret ansøgning at godkende og yde statsligt tilskud til IB på offentlige almene gymnasier og institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der er godkendt til at udbyde en eller flere af de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx). For stx- og htx-skoler med IB vil det desuden blive muligt at udbyde og få tilskud til den særlige danske etårige forberedelse til IB, pre-IB. Undervisningsministeriet vil medio april udmelde ansøgningsproceduren samt frist og kriterier for ansøgning om udbud af IB i Danmark. Kilde: Undervisningsministeriet