Indianske Sprog og Kulturer - Kandidatuddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution
Indianske Sprog og Kulturer

Kandidatuddannelsen i Indianske Sprog og Kulturer bygger videre på de fag og discipliner som var fremherskende på bachelordelen. Det er især fokus på disciplinen lingvistik og de indianske skriftformer.


Dine primære kilder er skrevet på originalsproget og du vil derfor beskæftige dig indgående med disse ældgamle sprog. Du vil også få undervisning i indianernes kulturelle udvikling fra civilisationernes opståen og helt op til idag.


Det er især spændende at anvende historiske kilder til at forstå indianerenes samfund og situation i dagens Amerika. Selve undervisningen foregår på mindre hold, men generelt antager studiet form af et selvstudium. Du vil opleve at bruge en del tid på at forberede dig hjemme eller i din studiegruppe.


Med en uddannelse i Indianske sprog og kulturer får du nogle kompetencer der gør dig kvalificeret til at deltage i projekter der har med forskellige kulturer at gøre.


Der er fokus på de mesoamerikanske områder, men du vil også blive undervist i de nord- og sydamerikanske kulturer. Når du har fået et indgående kendskab til hele dette område af indianere, kan du vælge at forske i kulturudviklingen og se på hvordan folket og stammerne har tilpasset sig de forhold de er blevet budt gennem tiden.


Denne forskning kan man bruge i mange sammenhæng til at se på kulturforskelle og med denne uddannelse kan du bruges til at undersøge mulighederne på forskellige markeder for firmaer der overvejer at etablere sig fysisk i Mellem- og Sydamerika.


Jobmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til at undervise og deltage i projekter, der vedrører mødet mellem forskellige kulturer. Det kan f.eks være i forbindelse med ulandsforhold. Desuden vil du kunne arbejde med formidling ved forskningsbiblioteker, arkiver, museer og ved universiteter samt højere læreanstalter. Beskæftigelsesområdet ligger primært inden for organisationsarbejde, undervisning og forskning. Du kan finde arbejde både i det offentlige og private erhvervsliv.