I front for fællesskabet

I front for fællesskabet

Elitemiljø og internationalt fokus er med til at løfte det faglige niveau og give bedre omdømme til skolen til gavn for alle elever. Det har Silkeborg Tekniske Skole erfaret efter at have deltaget i WorldSkills-mesterskaberne for lærlinge.
Vognmalerværkstedet på Silkeborg Tekniske Skole er velbesøgt den 17. marts 2011. På værkstedet er startskuddet nemlig gået for en konkurrence mellem nationale mestre fra flere europæiske lande som forberedelse til deltagelse i WorldSkills 2011 i London. Blandt deltagerne er vognmalerelever fra Spanien, Frankrig, Sverige, Norge, Finland og Danmark. De tilbringer en uge på Silkeborg Tekniske Skole, hvor de er gået i træningslejr, konkurrerer indbyrdes og forbereder sig til WorldSkills-konkurrencen. Også Kvalitetspatruljen har lagt vejen forbi værkstedet. De er på besøg på Silkeborg Tekniske Skole for at høre om skolens arbejde med kvalitet i undervisningen.

Medaljer skal i hus

Det er fjerde gang, at de danske vognmalere deltager i WorldSkills. Det er ikke tidligere blevet til medaljer, men skolen har en klar ambition om, at det skal være i år, at der tages en medalje med hjem. Skolen vil gerne være verdens største vognmalerskole og kendt for at være den bedste. ”Det er vigtigt at vise udadtil, hvad vi kan. Vi er blandt verdens bedste på det her område, og det vil vi selvfølgelig gerne vise frem,” siger Jens Søndergaard Hansen, der er faglærer på skolen. Han påpeger også, at skolens fokus på at være den bedste giver en faglig stolthed hos eleverne. Lærerne har oplevet, at det faglige niveau er blevet hævet, og det mener Jens Søndergaard Hansen blandt andet har noget at gøre med, at eleverne er blevet mere ambitiøse. ”Vognmaleruddannelsen har fået et bedre image, og vi får flere motiverede elever, der harvognmaleruddannelsensom deres førstevalg.”

Internationalt samarbejde

Alle lærerne på vognmaleruddannelsen skal med til London i oktober. De skal repræsentere skolen og skabe internationale netværk. ”Det er nemmere at opbygge et internationalt netværk og stable et samarbejde på benene, når man mødes til konkurrencer. Derfor har vi også valgt at tage hele vores lærergruppe med, når vi skal til WorldSkills i oktober,” fortæller Karsten Jul Hansen, der er uddannelseschef for maleruddannelserne. Skolen har allerede opbygget et internationalt netværk. Ud over at lave konkurrencer har skolen også lærer- og elevudveksling. Elever fra Sverige kan komme til Danmark og få et dansk svendebrev, og i november havde skolen besøg af 12 elever og lærere fra Frankrig, der tilbragte en måned på Silkeborg Tekniske Skole. Skolen har også medvirket til at sende udenlandske elever på ophold i danske virksomheder. Skolens egne lærere og elever har også mulighed for at komme på udveksling i udlandet.

Ambitioner gavner alle

Skolens fokus på at skabe et konkurrence- og elitemiljø er til gavn for alle elever på skolen. ”Størstedelen af vores elever klarer deres uddannelse godt. 80 procent af vores elevgruppe er dygtige elever, og så er det måske de øverste 10 procent, der er rigtig dygtige. Det er dem, der deltager i konkurrencer, og derfor er det ofte dem, der er i fokus,” siger Peter Kristoffersen, der er direktør på Silkeborg Tekniske skole. Han ser gerne, at der kommer større fokus på den store mellemgruppe af dygtige elever. Skolens ambitioner stopper da heller ikke hos vognmalerne. Karosseritekniker-, gastronom- og tjeneruddannelserne deltager også i internationale konkurrencer og klarer sig rigtig godt. Og skolen har ambitioner om at starte et internationalt grundforløb for mekanikerne til august. Skolen vil nemlig gerne tiltrække elever med ambitioner og skabe et attraktivt miljø for den store gruppe af dygtige elever.

Fakta om Kvalitetspatruljen

Kvalitetspatruljen besøger alle landets erhvervsskoler i perioden 2010-2012 for at videreformidle viden og erfaringer og inspirere skolerne til at dele viden på tværs. Målet er at skabe bedre erhvervsuddannelser. Kvalitetspatruljen er oprettet som led i indsatsen for at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme og er en del af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Kilde: UVM.dk