ICI Coachuddannelse

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark Ingen SU eller løn Erhvervsuddannelser Ingen Empowermind
By Hele Danmark
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Erhvervsuddannelser
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution Empowermind
ICI Coachuddannelse

Hos EmpowerMind tilbyder vi en Internationalt Certificeret Coachuddannelse gennem International Coaching Institute (ICI), hvilket er en global certificering med meget høje internationale krav til både form, indhold og trænere. Alle EmpowerMinds trænere er internationalt certificerede af ICI og der er derved sikret en et højt fagligt og erfaringsmæssigt niveau på uddannelsen.

Med en EmpowerMind coachuddannelse vil du få rig mulighed for at tilegne dig stærke personlige kompetencer indenfor coaching, herunder evnen til at skabe forandring gennem kraftfulde spørgsmål, understøtte identifikation af enkle løsninger på personlige udfordringer og skabe forudsætninger for at ændre uhensigtsmæssige handlemønstre der står i vejen for succes og trivsel.

På coachuddannelsen vil du få
- Adfærdsbaseret læring bestående af 5 undervisningsmoduler (ialt 12 dage) over en periode på 6 måneder
- Din egen personlige coach gennem hele forløbet
- Praktisk erfaring med coaching gennem træning på fokuspersoner du kan øve dig på
- En markant personlig udvikling såvel fagligt som menneskeligt
- International ICI Certificering efter bestået mundtlig og skriftlig eksamination
- Et stærkt netværk af kompetente coaches

Personligt vil du opbygge stærke kompetencer indenfor
- Etablering af din helt egen coachingstil
- Gennemførelse af effektiv lytning på flere niveauer
- Opnåelse af optimal effekt af en coachingsession
- Brug af intuition til at finde løsninger og muligheder
- Udvikling af andre mennesker gennem tillid og støtte
- Øget indsigt og læring ved brug af effektfulde opgaver og handling
- Konstruktion af effektive handlingsplaner der gennemføres

Derudover vil din arbejdsgiver/virksomhed efter endt uddannelse opleve en person med
- Markant forbedrede kommunikationsevner
- Mere løsningsorienteret tilgang til problemstillinger
- Øget selvindsigt og balance
- Stærkt fokus på værdier og trivsel
- Unikke kompetencer indenfor samarebjde og relationer

Alt undervisning foregår i vores hyggelige lokaler i Søborg, hvor der er skabt optimale rammer for adfærdsbaseret læring og fordybelse.