Humanbiologi

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor Københavns Universitet
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Humanbiologi

Hvad er Humanbiologi? For det første er Humanbiologi en kandidatuddannelsen, der tager 2 år. Essensen i Humanbiologi er biologien om mennesket og hvordan vi kan overføre den viden vi kan generere via biologiske data, eksperimenter, forsøg og lign. til bedre at forske i den menneskelige organisme.


Forskning i den menneskelige organisme kan bruges til bedre at forstå de sygdomme som vi plages af, og dermed finde behandlingsmetoder så patienter kan helbredes. For at kunne læse Humanbiologi skal du have en bacheloruddannelse bag dig med fokus på et biologisk område og du skal have stiftet bekendtskab med biokemi.


Selve studiet er krævende og det lægges der ikke skjul på, men du kommer til gengæld også rundt i mange interessante naturvidenskabelige fag som biomedicin, cellebiologi, mikrobiologi, genteknologi, farmakologi og mange flere. Undervisningen foregår på engelsk og hele pensum er baseret på engelsk litteratur. Som supplement til undervisningen i teorier og metoder, er der desuden en del forsøg som du kun kan udføre i et laboratorium, ofte formuleret i projektopgaver. Efter du har afsluttet uddannelsen i Humanbiologi vil du oftest kunne søge ansættelse i både offentlige som private virksomheder, der har fokus på forskning og udvikling af produkter/ydelser inden for medicinalsektoren.


Det humanbiologiske studium er oprettet for at imødekomme behovet for kandidater, der har en forskningsrettet biologisk uddannelse og samtidig besidder en bred viden om den menneskelige organismes struktur og funktion under normale forhold og ved sygdomstilstande. Uddannelsen er tilrettelagt således, at den giver det bedst mulige grundlag for forskning, udvikling og rådgivning i forbindelse med humanbiologiske problemstillinger.


Der er desuden indlagt to praktikperioder, hvor du kan komme ud i de virksomheder, som du senere kan få job hos. Du slutter kandidatuddannelsen af med at udarbejde et større speciale på et års tid, og ender med at få titlen Cand. Scient.


Jobmuligheder

En lang række offentlige og private virksomheder vil have glæde af en humanbiolog, fx ved forsknings- og udviklingsopgaver inden for medicinalindustri, miljøsektor, bioteknologi, levnedsmiddelteknologi samt ved forskningscentre, på hospitaler og højere læreanstalter.


Da uddannelsen er på engelsk udvider det også dine muligheder for at arbejde i udlandet.Relaterede studenterjobs

Du kan evt. arbejde som nattevagt på et apotek eller som sekretær for en læge.