Hartmanns’ studie- og karrierecoaching

Hartmanns’ studie- og karrierecoaching

Succesfulde valg med dit eget studie- og karriereforløb 

Vil du have et godt studieforløb, høj jobsikkerhed og et spændende arbejdsliv, så er det en god idé at være i god tid med de rette beslutninger og valg. Som led et succesfuldt studie- og arbejdsliv, benytter flere og flere studerende personlige studie- og karrierecoach’es og mentorer. Studietiden er ofte præget af uvished om studiestart, eksamenshåndtering, valgfag, praktik, studiejob og karriere.

I Hartmanns har de valgt at samarbejde med studerende og nyuddannede om disse udfordringer. De gør det gennem målrettede studie- og karriererforløb med en mentor, for studerende, som ønsker plan og retning - og gennem afhjælpende studie- og karrierecoaching for studerende, som har brug støtte og sparring. Deres tætte kontakt til erhvervslivet gør dem til en attraktiv partner i din vej mod joblivet.

Neden for kan du se to typer af forløb; et målrettet forløb og et forløb for dig, som ønsker støtte.

Målrettet med en personlig studie- og karrierementor

Den succesfulde medarbejder på fremtidens arbejdsmarked er én, der på den ene side evner at tilegne sig og finde ny viden, og på den anden side er i stand til at opbygge et netværk og skabe relationer på tværs af grænser. Derfor er det rigtig smart at begynde at skabe sig et netværk allerede på studiet. Det kan være via studiekammerater, fritidsjob, frivilligt arbejde og sociale medier.

Den personlige studie- og karrierementor er en rådgiver for dig, som ønsker viden om, hvad der kan gøres for at skabe succes i sit studie- og arbejdsliv på kort og på lang sigt. Sammen med en studie- og karrierementor får du sparring inden for emner som:

 • Afklaring og indsigt    
 • Planlægning af dit studie- og arbejdsliv
 • International jobsøgning
 • Praktikmuligheder – og støtte til at finde relevante organisationer
 • Netværk og virksomhedskontakt 
 • Betydningen af branche- og studieskift
 • Ansøgning, CV & jobsamtaler
 • Sociale medier; LinkedIn & jobbanker

Kontakt deres koordinator for studie- og karrierelab, Julie Enemark på telefon  41211389 for yderligere information.

Afklaret med en studie- og karrierecoach

Studie- og karrierecoaching er for gymnasieelever, studerende på mellemlange og videregående uddannelser og nyuddannede som ønsker støtte i de svære perioder i studie- og arbejdslivet. Måske er du et sted i dit liv, hvor du ønsker afklaring ift. dit studie, måske føler du dig presset og stresset, eller måske har du brug for vejledning ift. studiestart, kontakt til erhvervslivet eller praktikordninger.  Sammen med en studie- & karrierecoach får du støtte inden for emner som:

 • Arbejdspres og studierelateret stress
 • Uro i forbindelse med eksamen
 • Planlægning og prioritering af tid
 • Studiestart, studieskift, praktik, studiejob og arbejdsliv  
 • Overblik over uddannelsesmuligheder
 • Hjælp i forbindelse med svære beslutninger i studie- og arbejdslivet

Kontakt deres koordinator for studie- og karrierelab, Julie Enemark på telefon 41211389 for yderligere information.

Hvem er Hartmanns A/S

Konsulenthuset Hartmanns arbejder med ansættelse, fastholdelse, afvikling og rådgivning tilbage til jobbet. Det gør de gennem rekruttering, vikarservice, rådgivning og newplacement. Deres fokus er altid at skabe succes i menneskers jobliv.