Fysik - Kandidatuddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav
Odense SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor
By Odense
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Fysik
Fysik handler om at finde årsag- og effekt sammenhænge i naturen for dermed at kunne fastsætte nogle almengyldige love. Men fysik er også for den nysgerrige studerende, der ønsker at udforske naturen og alle de processer og teknologier, der præger vores hverdag. Som fysiker vil du komme til at arbejde med naturvidenskabelige teorier i praksis - gennem forsøg at beskrive hvordan tingenes orden hænger sammen, eller afprøve nye teorier for at akkumulere ny viden på forskellige naturvidenskabelige områder.

Fysik er på mange måder udgangspunktet for udvikling af ny teknologi i vores samfund, så du er med til at præge den nyeste udvikling og forskning. Den 2-årige kandidat uddannelse kan kombineres med et ikke naturvidenskabeligt tilvalgsfag f.eks dansk, filosofi etc.

Jobmuligheder

Kandidaterne fra Fysisk Institut har fundet arbejde i mange forskellige jobs i det offentlige og i private firmaer. Traditionelt blev cand.scient.'er ansat i gymnasiet. Du kan også søge ansættelse ved hospitaler, højteknologiske produktionsvirksomheder, telekommunikations-sektoren, kraftværker og kemiske virksomheder.

Specielle adgangskrav

Bestået bacheloruddannelse med fysik som centralt fag eller tilsvarende efter studienævnets konkrete godkendelse.

Ansøgningsfrister

Kvote 1 - den 5. juli 2008 kl. 12