Fra bachelorgrad til læreruddannelse hurtigere!

Fra bachelorgrad til læreruddannelse hurtigere!

Regeringen vil nu gøre det muligt for universitetsuddannede bachelorer at uddanne sig videre til lærere på kun 1 år.
Tanken er, at det skal være nemt og hurtigt at supplere sin 3- årige bacheloruddannelse med en læreruddannelse. En 1. årig uddannelse til folkeskolelærer og 2. årig uddannelse til gymnasielærer via en professionshøjskole. Dermed vil regeringen gøre det nemmere at tiltrække studerende til læreruddannelsen og samtidigt komme manglen på lærer til livs. Undervisningsminister Bertel Haarder udtaler i en pressemeddelelse: "Vi skal tiltrække nogle af de mange, som begynder på universitetet, fordi »det gør man«, til lærergerningen. Nu lægger vi op til en ordning, hvor man efter en bachelorgrad kan blive lærer på et år eller gymnasielærer på to år. Det sidste år til folkeskolelærer skal tages på en professionshøjskole, så den studerende får den tætte kobling til praksis og didaktik - altså viden om, hvordan små børn opnår færdigheder - som er helt afgørende, når man skal lære fra sig." Videnskabsminister Helge Sander supplerer i samme pressemeddelelse: "Jeg er sikker på, at universiteterne - med den særlige faglige viden, de har - kan bidrage til at udvikle et spændende supplement til den eksisterende læreruddannelse." Partierne SF og DF er umiddelbart imod forslaget med den begrundelse, at en studerende med en universitetsuddannelse, ikke besidder de nødvendige evner, der skal matche udfordringerne i lærerfaget. Kilde: Politiken 29. august