Fortsat flere private praktikpladser

Fortsat flere private praktikpladser

I januar 2011 er der indgået tre procent flere uddannelsesaftaler om erhvervsuddannelser på det private område i sammenligning med januar 2010.
En stigning på tre procent i antallet af uddannelsesaftaler. Det viser den seneste praktikpladsstatistik over uddannelsesaftaler, der er domineret af det private arbejdsmarked. For første gang giver praktikpladsstatistikken mulighed for at vise udviklingen på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Modsat stigningen på det private område, viser statistikken på disse uddannelser et fald på 24 procent i antal indgåede uddannelsesaftaler i forhold til januar 2010.Der skal her tages forbehold for, at dette tal er behæftet med en vis usikkerhed grundet en ny registreringspraksis. Den 1. marts 2011 indgik KL og regeringen aftale om, at der oprettes mindst 1.560 ekstra praktikpladser i kommunerne inden for social- og sundhedsuddannelsen, den pædagogiske assistentuddannelse, de øvrige erhvervsuddannelser samt erhvervsgrunduddannelsen (egu). Det er en forøgelse på 240 pladser i forhold til det aftalte niveau for 2010. Kilde: UVM