Forsøg med eliteidrætsklasser

Forsøg med eliteidrætsklasser

Regeringen ser positivt på, at skoler og kommuner fremadrettet kan oprette eliteidrætsklasser. Forslaget bliver en del af regeringens kommende folkeskoleudspil, som undervisningsministeren vil drøfte med forligskredsen.
Århus Kommune har ansøgt om godkendelse af det femårige forsøg med eliteidrætsklasser, som kommunen igangsatte i 2008. Kommunen blev først opmærksom på, at opdeling af eleverne efter deres sportslige niveau er i strid med folkeskoleloven, i forbindelse med en afgørelse fra statsforvaltningen den 9. september 2010.

Kun tilladelse til forsøg

Undervisningsminister Tina Nedergaard vil sørge for, at Undervisningsministeriet hurtigst muligt formelt godkender kommunens forsøg, så det femårige forsøg kan færdiggøres i overensstemmelse med kommunens oprindelige forsøgsplanlægning. Således vil opdelingen af eleverne efter deres sportslige niveau blive gjort lovlig i forsøgsperioden. Fravigelse af folkeskolelovens bestemmelser med undtagelse af formålsparagraffen og bestemmelserne om undervisningskvalifikationer kan i dag kun komme på tale, hvis det sker i forbindelse med forsøgsvirksomhed. Andre kommuner, der har igangsat forsøg med eliteidrætsklasser, hvor eleverne opdeles efter deres sportslige niveau, uden at være opmærksomme på, at dette er i strid med folkeskoleloven, vil efter ansøgning kunne få en tilsvarende godkendelse som Århus Kommune. Kommunerne skal derfor ansøge om at oprette klasserne som forsøg. ”Jeg vil opfordre til, at kommunerne hurtigst muligt indsender forsøgsansøgninger herom. Jeg kan ikke med den nuværende lovgivning give en generel godkendelse af eller dispensation til eliteidrætsklasser. Jeg kan alene give tilladelse til forsøg. Folkeskoleloven indeholder nemlig ikke en generel dispensationshjemmel, der gør det muligt at fravige en eller flere af lovens bestemmelser,” siger Tina Nedergaard.

I regeringens folkeskoleudspil

Regeringen ser positivt på muligheden for, at skolerne og kommunerne fremadrettet kan oprette eliteidrætsklasser. ”Forslaget vil være en del af regeringens kommende folkeskoleudspil, som jeg selvfølgelig vil drøfte med forligskredsen. Det er vigtigt at understrege, at det er en vilje, som alene omfatter eliteidræt. Regeringen går ikke generelt ind for ekskluderende eliteklasser. Uddannelsesordfører Christine Antorini (S) kritiserer skarpt, at Socialdemokraterne som forligspart ikke er blevet hørt. For at undgå yderligere forvirring, vil jeg slå fast, at i forhold til forligsbindinger tilkommer kompetencen til at give dispensation efter forsøgsparagraffen undervisningsministeren. Forsøgstemaerne skolestart og heldagsskole er omfattet af en aftale med forligskredsen fra januar 2008,” siger Tina Nedergaard.

Forligskredsen skal alene orienteres

Der er ikke en fast politisk praksis for, at forligskredsen får konkrete forsøg forelagt. Forligskredsen skal alene orienteres. ”Hvis jeg eller min forgænger efter omstændighederne har valgt at forelægge et konkret forsøg eller et forsøgstema for forligskredsen, har der alene været tale om, at forligskredsen har fået mulighed for at kommentere på et forsøg. Det er forsøgstemaet internationale linjer blandt andet et eksempel på. Der er naturligvis eksempler på, at jeg som undervisningsminister har taget hensyn til partiernes synspunkter. Men egentlig vetoret – som ved lovgivning – har der ikke været tale om,” siger Tina Nedergaard. Kilde: Undervisningsministeriet