Fodplejer - Uddannelse Midtvest

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark, København, Aarhus, Odense, Aalborg, Kolding Ingen SU eller løn Fagkurser, Erhvervsuddannelser, Sundhedsuddannelser, Voksenuddannelser, Alternative uddannelser Ingen Uddannelse MidtVest
By Hele Danmark, København, Aarhus, Odense, Aalborg, Kolding
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Fagkurser, Erhvervsuddannelser, Sundhedsuddannelser, Voksenuddannelser, Alternative uddannelser
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution Uddannelse MidtVest
Fodplejer - Uddannelse Midtvest

Få foden under eget bord. Bliv selvstændig og bestem selv dine arbejdstider.

Med den store efterspørgsel der er på kvalificerede fodplejere, er der gode muligheder for at uddanne sig til en branche i vækst, hvor du kan udvikle dig, enten som ansat eller som selvstændig.

For at få den bedste uddannelse som fodplejer, tilbyder Uddannelse MidtVest en uddannelse med høj faglighed og kvalitet. De underviser blandt andet i den indre og ydre sundhed og sammenhængen herimellem. Skolen holder sig ajour med de nyeste teknikker og behandlingsformer og overfører dette både på den teoretiske og praktiske del af undervisningen.

Det kræver nemlig et godt teoretisk fundament at kunne mestre de praktiske færdigheder, som man har som fodplejer. Undervisningen er fordelt med 50% som teori og 50% praktisk undervisning. I tilknytning til skolens lokaler er der en klinik, hvor den praktiske del udføres, hvor teorien undervises i skolens teorilokale. Når du som elev øver dig på klinikkens kunder, for at forbedre dine praktiske færdigheder, så lærer du faget fra bunden af og får ”hands on” på hvordan du modtager, konsulterer og behandler en kunde.

Hele denne proces kan være dig til stor nytte hvis du vælger at blive selvstændig efterfølgende, da du får så meget erfaring og rutine som muligt. At starte som selvstændig er det mest almindelige blandt uddannede fodplejere, som straks efter den afsluttede eksamen starter deres eget op. Derfor er det også en del af uddannelsen at lære hvordan du starter op, så du ikke står på bar bund og skal lære dig selv dette. Planlægning af dagen, revision og markedsføring er en del af forberedelsen på din uddannelse som selvstændig fodplejer.

Alt efter hvor i landet du vælger at lægge din klinik, hvor mange konkurrerende kolleger du har i nærheden og hvor god du er til at markedsføre dine behandlinger, vil din indtægt blive påvirket heraf. Nogle kommuner giver til tilskud til den enkelte pensionerede borgers fodbehandling på helt op til 85 %. Det betyder at du kan prissætte fornuftigt uden at pensionisten skal af med et månedsbudget. Du har mulighed for at indgå aftaler med plejehjem og virksomheder, om at tilbyde behandlinger.

Det er alle former for fødder der kommer igennem en klinik i løbet af en dag. Både raske folk og folk med lidelser, som dårligt blodomløb, gigt eller sukkersyge søger behandling. Du skal kunne rådgive og vejlede dine klienter i blandt andet hvilke former for fodtøj og strømper de bør benytte, for at gøre det bedste for deres fødder, som de skal bruge hele livet.

Læs mere her om hvad det koster at blive uddannet fodplejer, samt hvordan uddannelsen er bygget op og dine muligheder for tilskud til uddannelsen.