Finanslov 2012: 2,6 milliarder kroner mere til uddannelse

Finanslov 2012: 2,6 milliarder kroner mere til uddannelse

Finanslovsforslaget afspejler en fortsat høj prioritering af uddannelse. Regeringen afsætter 2,6 milliarder kroner mere til uddannelse i 2012 i forhold til året før.
Aldrig før har så mange unge været i gang med en uddannelse som nu. På finanslovsforslaget for 2012 er der afsat i alt 53 milliarder kroner til uddannelse i 2012. Heraf går 19 milliarder kroner til ungdomsuddannelserne, 6 milliarder kroner til de videregående uddannelser, og 18 milliarder kroner til SU og øvrige støtteordninger. De resterende midler er afsat til grundskole og frie skoler, voksen- og efteruddannelse, ungdomsuddannelser udover 95-procentsmålsætningen samt administration. Uddannelse står højt på de unges ønskeliste, og der forventes en fortsat stigning i antal elever og studerende på både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Regeringen afsætter derfor også i 2012 flere penge til uddannelsesområdet for at sikre uddannelse i verdensklasse. Samlet set gives der cirka en milliard kroner mere til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i 2012 end året før og 1,3 milliarder kroner mere til SU. Herudover er der afsat midler til blandt andet it i folkeskolen og til regeringens folkeskoleudspil. Undervisningsminister Troels Lund Poulsen udtaler: ”Jeg er glad for, at flere og flere unge vælger at tage en uddannelse. Uddannelse er en vigtig grundsten i forhold til at fremtidssikre det danske samfund. Derfor har regeringen valgt at fastholde en ambitiøs uddannelsespolitik med flere midler til både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.” Som følge af den stigende aktivitet og udløbet af den etårige dispositionsbegrænsning i 2011, er der med finanslovsforslaget for 2012 tilført cirka 670 millioner kroner til ungdomsuddannelserne. Det svarer til en stigning på mere end fire procent på de aktivitetsafhængige tilskud. De videregående uddannelser på Undervisningsministeriets område tilføres yderligere cirka 385 millioner kroner til taxametertilskud i forhold til 2011. Dette svarer for erhvervsakademiuddannelserne til en stigning på cirka fem procent og for professionsbacheloruddannelserne til en stigning på cirka ti procent. Endvidere er der tilført 1,3 milliarder kroner til SU til understøttelse af den stigende uddannelsesaktivitet. Finansloven skal drøftes med Folketingets partier i løbet af efteråret, hvor undervisningsministeren også forventer at drøfte folkeskoleområdet og SU med de relevante forligsparter. Kilde: Undervisningsministeriet