Færre fuldfører erhvervsfaglige uddannelser

Færre fuldfører erhvervsfaglige uddannelser

Siden 2007 er der sket et fald i andelen af unge, der fuldfører en erhvervsuddannelse. Det viser nye opgørelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

Færre unge fuldfører gastronomi-, murer- og andre af erhvervsuddannelserne. Nye opgørelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning viser, at fuldførelsesprocenten på erhvervsuddannelserne er faldet fra 56,3 procent i 2007 til 52,5 procent i 2011.

”Det er afgørende at vende udviklingen. Danmark er et produktions- og vidensland, og vi har brug for mange flere dygtige unge håndværkere til fremtidens samfund. Derfor har jeg nedsat et erhvervsuddannelsesudvalg i forbindelse med præsentationen af det nylige finanslovsudspil. Det skal blandt andet finde langsigtede løsninger på, hvordan flere unge på erhvervsuddannelserne kan få sig en praktikplads”, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Derudover er der i finanslovsforslaget for 2013 afsat 800 millioner kroner til blandt andet at øge kvaliteten af erhvervsuddannelserne i 2013 og 2014, mens der de efterfølgende to år vil være 750 millioner kroner ekstra. Det er årligt afsat 180 millioner kroner af de ekstra midler til at understøtte og styrke praktikpladsområdet.

Modsat andelen, der fuldfører en erhvervsuddannelse, ser udviklingen anderledes positiv ud med tilgangen til uddannelserne. Det er særligt på grundforløbene, hvor tilgangen steg fra 44.400 elever i 2008 til 49.100 elever i 2010. Der var dog et lille fald i 2011, hvor tilgangen var 47.800 elever til grundforløbene på erhvervsuddannelserne.

Graf over EUD, grundforløb og hovedforløb

Kilde: UVM