Få undervisningstimer på professionsuddannelserne er en myte

Få undervisningstimer på professionsuddannelserne er en myte

De studerende på lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne rammes sjældent af aflyste undervisningstimer. Det viser en ny undersøgelse.
Studerende på landets fire største professionsbacheloruddannelser bliver ikke snydt for undervisning. Det viser en undersøgelse foretaget af Undervisningsministeriets afdeling for videregående uddannelse og internationalt samarbejde, DVUI, i samråd med professionshøjskolernes rektorkollegium. Undersøgelsen har fokuseret på uddannelserne til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver på fem repræsentativt udvalgte professionshøjskoler: UC Lillebælt, UCC, VIA, UC Vest og UC Nordjylland. Institutionerne har registreret og indberettet data over mindst fire sammenhængende studieuger uden praktikforløb i perioden oktober – december 2008. I gennemsnit havde professionshøjskolerne planlagt 20,9 ugentlige lektioner for den enkelte studerende. Undervisning udgjorde gennemsnitligt 16,7 ugentlige lektioner. Resten var vejledning og andre uddannelsesaktiviteter. Kun i meget begrænset omfang blev planlagt undervisning aflyst eller omlagt. Samlet set skete det i 0,95 ugentlige lektioner hver uge. Heraf blev 0,3 aflyst. Undervisningsminister Bertel Haarder glæder sig over resultaterne af undersøgelsen. ”Professionsbacheloruddannelserne er betydningsfulde uddannelser for samfundet, og det er vigtigt, de opretholder en stor faglighed. Studenterorganisationer på området har tidligere påstået, at de studerende har meget få undervisningstimer, og at undervisningen i stort omfang bliver aflyst på professionshøjskolerne. Det glæder mig, at denne undersøgelse viser det modsatte,” siger han. På de enkelte uddannelser er der i registreringsperioden planlagt flest undervisningslektioner på pædagoguddannelsen, hvor de studerende gennemsnitligt har 20,3 ugentlige lektioner. På de tre øvrige uddannelser har de studerende gennemsnitligt mellem 14,8 og 16 ugentlige undervisningslektioner. Kilde: Undervisningsministeriet