Essens - Meditation - Mindfulness

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København Ingen SU eller løn Erhvervsuddannelser Ingen Oasen - Vækstcentret for Personlig Udvikling
By København
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Erhvervsuddannelser
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution Oasen - Vækstcentret for Personlig Udvikling
Essens - Meditation - Mindfulness
"Ingen øjeblikke gentager sig selv, kommer aldrig igen og alligevel er det som om vi overser værdien af dette gang på gang. Som lever vi ikke nuet fuldt ud og på den måde går vi indirekte glip af det."

Oasen tilbyder et nyt og spændende gruppeforløb over 8 aftener, for alle som har lyst til at træne og opbygge en levende meditativ praksis i hverdagen, baseret på nærvær og fuld opmærksomhed.

Gennem meditative øvelser, guidede meditationer, essensarbejde og træning i Mindfulness, får du redskaber som støtter dig i at styrke din selvindsigt, skærpe dine sanser samt opnå større opmærksomhed og nærvær i din hverdag.

At være fuldt tilstede


Mindfulness er, at være fuldt til stede i netop dette øjeblik. At have alle sanser åbne, at være fuldt opmærksom på alle tanker, følelser og sanseindtryk. Uden bedømmelse. Øjeblik for øjeblik. Uden at forholde dig analyserende eller kritisk til det, du oplever.

At kunne være til stede i nuet, kræver derfor, at du træner din opmærksomhed, så du ikke blot automatisk vandrer af sted med tankernes evige bevægelse mellem fortid og fremtid.

I planlægning, angst eller bekymring over fremtiden eller i nostalgi eller grublen over fortiden. Ved at træne dit nærvær gennem mindfulness, kan du blive mere bevidst om, hvad der tager dig bort fra nuet og således også træne at komme tilbage til øjeblikket. Denne bevidsthed vil åbne for nye muligheder i dit liv.

Når vi hviler i afslappet nærvær, responderer vi fra et mere åbent og afklaret sted. Det bliver nemmere at træffe de rigtige beslutninger, lytte og tro på dig selv, din intuition og handle i overensstemmelse med dit eget flow.

Nærvær er en mangelvare, vi jagter lykken udenfor os selv


Nærvær er for mange en mangelvare og vi jagter konstant en slags lykkefølelse, vi tror vi kan opnå udenfor os selv eller også har vi opgivet nogensinde at opnå den.

Men det paradoksale er, at når vi kommer tilstede i os selv, så kommer roen, den indre glæde, klarheden og visheden om, hvad der skal gøres helt af sig selv.

Vores ressourcer og kvaliteter findes allerede i os og er altså ikke noget, vi først skal ud at finde. At blive nærværende, at leve i vågen opmærksomhed/mindfulness vil derfor over tid genetablere kontakten med vores egen dybde, kærlighed, medfølelse og uendelige potentiale.

Hvor er vi, når vi ikke er HER?


Det lyder jo besnærende simpelt og enkelt at kunne forblive tilstede i nuet, men ikke desto mindre er det, det sværeste for de fleste.

Og hvorfor er det egentlig sådan? Hvor er vi, når vi ikke er tilstede her og nu? Hvor går vi hen eller hvad tager os bort? Og hvad kan det give os at komme mere tilstede i nuet, frem for at flagre hid og did i tankernes evige bevægelse og kommenteren på alt, hvad vi oplever?

Som at vågne fra en drøm


Når nærvær, den vågne bevidsthed erstatter vores gamle tanke- og adfærdsmønstre, vil vores dybde og essentielle natur træde mere og mere igennem alt, hvad vi foretager os. Som at belyses indefra.

Som at se hvert øjeblik mere klart, fri for al fordømmelse, daglige rutiner, støj og sindets evige fortolkninger. Nogen beskriver det, som at vågne fra en drøm, som for første gang at være levende og bevidst tilstede med altings væren.

At lytte til og stole mere på dig selv


At komme til stede og blive mere nærværende fører mange fordele med sig. Du lærer dig selv bedre at kende, får større selvindsigt, større handlekraft og nemmere adgang til dine ressourcer, kompetencer og potentiale.

Du lærer også at lytte til og stole mere på dig selv. I fuldt nærvær får du naturlig adgang til essens-kvaliteterne, som selvaccept, medfølelse for dig selv og andre, og evnen til at hvile i dig selv.

Når vi bringer gøren og væren sammen opstår balance og indre ro naturligt, og vi går på en måde hinsides vores almindelige måde at tænke og reagere på. Noget større får mulighed for at tage over og udfolde sig, når vi er åbne og tilstede med os selv. Nogle kalder det intuition, kreativitet, indre afklaring, vejledning eller vågen opmærksomhed.

Som havet og bølgerne


Mange har beskrevet sindet som bølgerne på havets overflade, som kan rase og være stormfuldt, uroligt eller stille. Vi fortaber og identificerer os med sindet, bølgerne, frem for at se den uendelige dybde i os hver især, som havet symboliserer.

Dette sker, når vi fortaber os i fortid, fremtid, i vores mange gøremål, historier, tanker og følelser og derved mister kontakten til vores egen dybde, nærvær og indre ro. Ofte er resultatet en følelse af stress og uro, angst, meningsløshed eller ensomhed.

Så hvor vi end er, kan vi bevæge os op på overfladen og stadig vide vi har forbindelse med vores dybde. At vi er havet, uanset om vi er i dybden, i stilheden, eller på overfladen.

Når vi bliver mere opmærksomme på, hvor vi bevæger os – kan vi til hver en tid forbinde os med det uendelige, med den åbne opmærksomhed, hvilket med tid giver os en dyb følelse af hvem vi ER.

Som at spille i et orkester


Når vi ikke er i kontakt med de dybere lag af vores væren, er det som vi hele tiden prøver at nå et sted hen og få lavet alle vores gøremål, uden at være i kontakt med os selv. Uden først at have tunet ind på os selv, eller fået os selv helt med i det, vi foretager os.

Det ville være ligesom at skulle spille med i et stort orkester uden først at tune ind til dig selv, dit instrument og de andre i orkesteret. Selv de største musikere kunne ikke drømme om at spille uden først at tune ind.

Lykken er i os


En af de store misforståelser er at vi skal finde glæden og lykken udenfor os selv, da vi har glemt hvem vi er. Glemt at vi selv er kærlighed, glæde og fredfyldthed.

Vi skal blot blive mere nærværende i os selv og vi ved, at man ikke skal mange meter under havoverfladen for at opleve stilhed uden forstyrrelser. Meditation og vågen opmærksomhed giver os mulighed for med tiden at opleve en dyb og grundfæstet følelse af, hvem vi er.

Ikke-kontakt


Symptomerne på denne ikke-kontakt med os selv er mangfoldige, men for at nævne nogle få: stress, præstationsangst, evige bekymringer, meningsløshed og følelsen af ikke at høre til.

Vi er måske nok fysisk tilstede f.eks. med en veninde, vores børn eller med en opgave, men er vi der virkelig? Nærværende og tilstede? Eller er vi i gang med at planlægge det næste, vore indkøb, morgendagens gøremål eller de råd vi gerne vil give vennen/veninden?

Nye muligheder


Ved at styrke vores nærvær, kan vi blive mere bevidste om, hvad der tager os bort fra nuet og således træne at komme tilbage til øjeblikket.

Denne bevidsthed vil åbne for nye muligheder i vores liv. Ud fra min egen mangeårige erfaring ved jeg, at det først og fremmest er kontinuiteten i den daglige meditative praksis, der er afgørende. Kontinuiteten støtter os i ikke at give op, så snart vi møder modstand eller udfordres i de nye skridt og tiltag.