Eliteidrætsudøvere skal fastholdes i idræt og uddannelse

Eliteidrætsudøvere skal fastholdes i idræt og uddannelse

Mere information, dialog og koordinering skal fastholde unge eliteidrætsudøvere i idrætten og i uddannelserne. Det er konklusionen i en rapport fra arbejdsgruppen om eliteidræt i ungdomsuddannelserne.
Viden og vilje er de væsentligste udfordringer, når udøvere af eliteidræt skal tage en ungdomsuddannelse og samtidig fastholde deres fokus på idrætten. Udfordringerne kan blandt andet løses gennem mere information og dialog samt koordinering mellem forbund, skoler, virksomheder, forældre og elever. Det er konklusionen i en rapport udarbejdet af arbejdsgruppen om eliteidrætsudøvere i uddannelsessystemet. Kulturminister Per Stig Møller er tilfreds med arbejdet. ”Det danske eliteidrætsarbejde er baseret på en etisk, social og samfundsmæssig forsvarlig tilgang. Derfor er det helt centralt, at eliteidrætsudøverne får mulighed for at skabe en karriere, der går på to ben – et idrætsben og et arbejdsben. Rapportens styrke er, at den anviser konkrete løsninger, som bidrager til, at eliteidrætsudøvernes idrætskarriere kan gå hånd i hånd med deres civile karriere allerede i ungdomsuddannelserne,” siger Per Stig Møller. Undervisningsminister Troels Lund Poulsen bakker op. Han fremhæver, at skoler, forbund og kommuner har en række muligheder for frivilligt at støtte op om eliteidrætsudøverne. Det arbejde kan fremmes. ”Rapportens anbefalinger ligger godt i tråd med regeringens arbejde for at udvikle talenter på alle planer. Alle børn og unge i det danske uddannelsessystem skal opmuntres, stimuleres og udfordres til at nå så langt som muligt på alle faglige niveauer og inden for alle fag. Vi skal medvirke til, at både eliteidrætsudøvere og andre talenter får en meningsfuld hverdag, hvor de kan udvikle og udfolde sig fagligt, samtidig med at de dyrker deres særlige interesseområde. Der skal også være plads til dem, der vil gøre en ekstra indsats uden for klasseværelset,” siger Troels Lund Poulsen. Arbejdsgruppen peger endvidere på, at den gennem drøftelser af problemstillinger og løsningsforslag inden for de eksisterende rammer har identificeret en række muligheder, som tidligere har været efterspurgt af forskellige aktører. Arbejdsgruppen blev nedsat af undervisningsministeren og kulturministeren i 2010 og skulle undersøge mulige barrierer i den eksisterende ordning for eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelserne og komme med forslag til, hvordan barriererne kan overkommes inden for den eksisterende lovgivning og økonomiske ramme. Gruppen har beskrevet 22 initiativer, som Team Danmark, Undervisningsministeriet, Danske Erhvervsskoler – Lederne, Rektorforeningen, Erhvervsskolenetværk, kommunerne, den enkelte skole, og den enkelte elev hver især skal bidrage til. Kilde: UVM.dk