Elevernes fravær skal ned

Elevernes fravær skal ned

Undervisningsminister Tina Nedergaard sætter nu fuldt blus på en indsats mod danske elevers fravær. Regeringens målsætning om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse kræver en koncentreret indsats af alle parter – også de unge selv.
- Der er ingen tvivl om, at det ikke mindst er de elever, som i en periode har meget fravær, der har stor risiko for at afbryde deres uddannelse. Det er synd og skam, og jeg vil nu sætte ind over for det. Meget kan løses ved engagerede lærere, bedre undervisning og rettidig omhu fra ledelsen på uddannelsesinstitutionerne. Men jeg er altså også nødt til at sige, at når vi når ud over folkeskolen, så har de unge mennesker selv et ansvar. Danmark er blevet det fantastiske land, det er, fordi folk i generationer er stået op og gået på arbejde – eller i skole – når vækkeuret ringer. Man svigter ikke alene sin egen faglige udvikling, men også fællesskabet ved for mange gange at vende sig om på den anden side, siger Tina Nedergaard. De gode vaner skal grundlægges i Folkeskolen, og her appellerer undervisningsministeren til forældrene. - Jeg arbejder sammen med forligskredsen bag folkeskoleforliget stenhårdt på at tilbyde vores børn en god folkeskole. Men jeg er afhængig af, at forældrene indgyder eleverne den respekt for lærerne, lektielæsningen og mødetiderne, der er fundamentet for at fastholde Folkeskolen som en af verdens bedste, siger Tina Nedergaard, som derfor sætter 40 millioner kroner af til en indsats til bekæmpelse af fravær. Den vil blandt andet bestå af en debatskabende tv-kampagne, der sætter fokus på netop forældrenes ansvar. Men også de enkelte kommunalbestyrelser vil blive bedt om at sætte fokus på fravær som et særligt indsatsområde i deres kvalitetsrapporter. Desuden skal nedbringelse af fravær indgå i resultatkontrakter for ledere på uddannelsesinstitutionerne. - Regeringen mener det alvorligt, når den siger, at flere unge skal uddannes bedst muligt. Det er vigtigt for hvert enkelt menneske at blive så godt uddannet som muligt. Men vi har samfundsøkonomisk heller ikke råd til at lade være. Derfor sætter jeg nu alle sejl til, siger Tina Nedergaard. Kilde: Undervisningsministeriet