Direktør og gymnasieelev på én gang

Direktør og gymnasieelev på én gang

Handelsgymnasiet på Niels Brock i København åbner til sommer landets første iværksættergymnasium.
Unge, som drømmer om at drive egen virksomhed, får efter sommerferien mulighed for at arbejde målrettet på at realisere drømmen. For Handelsgymnasiet på Niels Brock åbner en ny fireårig gymnasieuddannelse. Anya Eskildsen, der er administrerende direktør på Niels Brock, fortæller om baggrunden for den nye uddannelse: “Det er bestemt ikke nogen naturlov, at vi kan bevare det velfærdsniveau, som vi har i Danmark. For vi lever i en globaliseret verden, hvor det går lynhurtigt, og hvis vi skal kunne konkurrere, er det nødvendigt, at vi tænker i nye løsninger.” Niels Brock føler derfor som uddannelsesinstitution en forpligtelse til at sørge for at uddanne unge med et “entreprenant mindset”, det vil sige driftige, nytænkende unge.

Eleverne skal etablere egen virksomhed

Den nye uddannelse varer fire år, fordi der skal være tid til, at de unge både kan dygtiggøre sig og etablere egen virksomhed. Faktisk er det et krav, at de unge i løbet af det første skoleår etablerer deres egen virksomhed. De skal blandt andet udarbejde en forretningsplan og præsentere den for en minibestyrelse, der vil hjælpe med at kvalificere forretningsplanen. Og skolen vil også hjælpe eleverne med at løse praktiske problemer, der måtte opstå, når eleverne både skal gå i skole og drive virksomhed. For eksempel vil skolen tilbyde sekretærbistand, så kunderne ikke ringer forgæves til direktøren, mens han eller hun modtager undervisning.

Undervisningen kan bruges i praksis

Anya Eskildsen forventer, at eleverne på det nye iværksættergymnasium vil finde gymnasiets fag interessante og relevante, fordi de hver eneste dag har mulighed for at prøve deres viden af i en rigtig virksomhed – deres egen. “Et fag som afsætning kan måske godt være lidt kedeligt, men for en elev, der netop er i gang med at importere løbehjul fra Kina, bliver det pludselig meget aktuelt,” forklarer Anya Eskildsen. På iværksætterlinjen skal eleverne have fagene: * afsætning A * virksomhedsøkonomi A * innovation C foruden de obligatoriske fag på hhx: * afsætning B * dansk A * engelsk A * erhvervsret C * 2. fremmedsprog begyndersprog A eller 2. fremmedsprog fortsættersprog B * international økonomi B * matematik C * samfundsfag C * samtidshistorie B * virksomhedsøkonomi B. Handelsgymnasiet regner med at få plads til cirka 30 studerende på den nye iværksætterlinje. Anya Eskildsen har allerede fået en stribe henvendelser fra blandt andre folkeskoleelever, der er interesserede i at etablere eller allerede har etableret egen virksomhed. Kilde: Undervisningsministeriet