Diplomuddannelser – klædt på til fremtiden

Diplomuddannelser – klædt på til fremtiden

Det skal være lettere at vælge den helt rigtige diplomuddannelse. Nu lanceres kampagnen Byg videre på din fremtid, der skal give et bedre overblik over det store udvalg.
Diplomuddannelse i visuel journalistisk, beskæftigelse, informationsteknologi, pædagogik eller ældrepleje? Mulighederne er mange, og det kan være svært at danne sig et overblik og vælge mellem de mere end 35 forskellige diplomuddannelser. Derfor lancerer Undervisningsministeriet, arbejdsgivere, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner nu kampagnen Byg videre på din fremtid. Kampagnen skal informere om valgmulighederne. Et af initiativerne er diplomguiden.dk, som gør det let at søge efter relevante uddannelser og giver et detaljeret indblik i de fordele og muligheder, som den studerende og arbejdsgiveren får ud af en diplomuddannelse. Undervisningsminister Troels Lund Poulsen håber, at initiativet får flere til at overveje en diplomuddannelse. ”Det er ikke længere nok at tage en uddannelse i den tro, at den kan bære os gennem hele arbejdslivet. Vi er nødt til at følge med udviklingen, udvikle os fagligt og hele tiden indhente den nyeste viden, hvis vi skal fastholde vores velfærd i fremtiden. Derfor skal vi uddanne os gennem hele livet. Diplomuddannelserne er et godt springbræt til nye arbejds- eller ansvarsområder, specialisering og karriereskift. Det glæder mig, at vi nu har gjort mulighederne i diplomuddannelserne mere tydelige for arbejdsgiverne og kommende studerende.” Diplomuddannelserne er efter- og videreuddannelse på videregående niveau og målrettet voksne med erhvervserfaring og uddannelse. Uddannelserne har i 2010 været igennem en større revision. Formålet er at styrke deres position som et relevant og dækkende efter- og videreuddannelsestilbud, der også bidrager til, at 50 procent af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse. Revisionen betyder, at der nu er skabt overskuelighed og fagligt fokus inden for seks overordnede fagområder. Det er blevet lettere for arbejdsgivere og kommende studerende at finde og vælge den rigtige diplomuddannelse.

Seks fagområder

Med revisionen er der skabt en fælles rammebekendtgørelse med seks fagområder: -Fagområde for it og teknik -Fagområde for ledelse -Fagområde for medie og kommunikation -Det pædagogiske fagområde -Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde -Det sundhedsfaglige fagområde.

Diplomuddannelserne

-I 2010 var der 8305 årselever på diplomuddannelserne. -Diplomuddannelserne udbydes som åben uddannelse. En diplomuddannelse svarer til et års fuldtidsstudium eller 60 ECTS-point og tilrettelægges oftest på deltid. -Der er etableret fælles nationale studieordninger for hver enkelt diplomuddannelse, så det er let at kombinere uddannelsesforløb på forskellige institutioner. -Uddannelserne benyttes både til at bygge oven på en erhvervsakademiuddannelse og en videregående voksenuddannelse samt til at bygge videre på en professionsbacheloruddannelse. -Uddannelsernes opbygning består af et antal moduler samt et afgangsprojekt. -Det er muligt at specialisere og tone sin diplomuddannelse med en uddannelsesretning. For eksempel diplom i ledelse med uddannelsesretningen sundhedsledelse. Kilde: UVM.dk