Det må godt være sjovt at lære

Det må godt være sjovt at lære

På erhvervsskolen Hansenberg i Kolding omsætter de teori og faglige begreber til realistiske spil.
Et hotel skal bygges op fra grunden. Rollerne er fordelt. En elev er hoteldirektør, en anden overtjener, en tredje kok osv. Hver elev trækker et kort, der beskriver et realistisk problem, eleven skal løse, eller en begivenhed, eleven skal forholde sig til. Der skal tilrettelægges et personalemøde, en ansat er gledet på det våde gulv, eller en har taget af kassen for eksempel. Spillet er i gang. Kvalitetspatruljen er på besøg på erhvervsskolen Hansenberg i Kolding, hvor Linda Sass Meyer, som underviser i indgangen ”Mad til mennesker”, fortæller om afdelingen, alt imens hun trækker det ene spil efter det andet op af tasken. Rollespillet om at starte et hotel og en bunke plastiklaminerede A4-ark med snore til et orienteringsløb. Her gælder det navne på vildt, og hvilke retter der typisk kan tilberedes af dem. Et matadorspil, hvor alle spørgsmål drejer sig om grisen. Kan man ikke svare rigtigt på kortets spørgsmål, skal man rykke tilbage på spillepladen. ”Jeg er altså ikke rejsende i spøg og skæmt,” forsikrer Linda Sass Meyer. ”Men jeg oplever, at eleverne lærer hurtigere og husker bedre, når de spiller sig igennem de faglige begreber. Vi træner basisviden, og jeg oplever, at eleverne virkelig gør sig umage. Samtidig synes jeg, at det er vigtigt, at de får en vis portion paratviden, uden at de skal slå op i bøger eller Google begreberne. Kombinationen af konkurrence, sjov og det at blive presset lidt, kan jeg se, er vældig motiverende.” Linda Sass Meyer er bidt af at udvikle spil. ”Det er noget, alle kan. Kig på et spil, der eksisterer i forvejen, og byt så spørgsmålene ud med faglige emner. Når man først begynder, er der rigtig mange muligheder.”

Kombinerer faglighed og pædagogik

Udviklingen af spil til undervisningen tog fart, da skolen satte gang i Det brede sundhedsperspektiv, et projekt, der kombinerer sundhed, faglighed og pædagogik. Med spil var det oplagt at kombinere de tre elementer på en sjov og ikke mindst lærende måde. En gang om året bliver hvert team på skolen bedt om at beskrive deres bedste pædagogiske idé, hvorefter underviserne stemmer om, hvad de gerne vil høre mere om. ”På et seminar over to dage fremlægger underviserne så deres gode ideer for hinanden. Det har for os været en enkel og god måde at vidensdele på,” siger uddannelseschef Gitte Lykkesgård. Her har Linda Sass Meyers spil været med til at inspirere andre team. Frisørerne laver for eksempel power breaks, hvor de hurtigt skal stille sig op på en lang række efter hårtone.

Vi glemmer, at vi lærer

En af de elever, som er glad for at spille, er Andreas Lauritsen, kokkeelev på Hotel Propellen i Billund. ”Jeg er ikke den store skolegænger, og det er ikke nemt for mig at få tingene til at hænge fast ved at læse i en bog eller høre læreren fortælle. Hvis jeg skal lære, skal jeg lave tingene, og det er jo ikke nemt at lave teori. Men hvis jeg bruger kroppen samtidig, kan jeg godt lære det, jeg skal. Og når man spiller i timerne, glemmer man, at man lærer. Når vi har spillet repetitions-rundbold, hvor man skal svare rigtigt på et fagligt spørgsmål, før man må slå, eller volleyball, hvor pointet først gælder, hvis man kan svare rigtigt på et spørgsmål, glemmer vi både, at vi lærer, og at vi får motion. Vi har det bare sjovt,” siger Andreas Lauritsen.

Fakta om Kvalitetspatruljen

Kvalitetspatruljen besøger alle landets erhvervsskoler i perioden 2010-2012 for at videreformidle viden og erfaringer og inspirere skolerne til at dele viden på tværs. Målet er at skabe bedre erhvervsuddannelser. Kvalitetspatruljen er oprettet som led i indsatsen for at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme og er en del af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Kilde: UVM.dk