Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Informations- Rejse- og Uddannelseslegat


Tilhører uddannelsesgruppen

Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Uddannelse
Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

4. kvartal


Beskrivelse

De midler som fonden råder over er øremærket til unge mænd under landmandsuddannelse eller videregående jordbrugsuddannelse. Fondens midler kan også tildeles studerende, der ønsker at studere i udlandet.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

Du skal sende din ansøgning til:

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab
c/o Landbrugsraadet
Axelborg, Axeltorv 3, 1.
1609 København VAnsøgningsfrist

1. oktober