Den nye læreruddannelse er blevet udskudt

Den nye læreruddannelse er blevet udskudt

Den nye universitetsbaserede læreruddannelse er blevet udskudt på ubestemt tid pga. politisk uenighed.
Aarhus Universitets havde satset stort på den nye læreruddannelse, men satsningen er nu ved at løbe ud i sandet. Forligspartierne kan nemlig ikke blive enige om en passende model for den nye læreruddannelse. Troels Breindal, kontorchef i Undervisningsministeriet udtaler: "Der er i øjeblikket ikke politisk enighed om en supplerende læreruddannelse, og derfor er det meget tvivlsomt, om man som forventet kan komme i gang i 2009". Lars Qvortrup, dekan for Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet beklager dette. Uenigheden skyldes bl.a. en kølig luft blandt de parter, som skal samarbejde om den nye læreruddannelse i Århus: Aarhus Universitet og læreruddannelsen under professionshøjskolen VIA University College. En lidt skarp udmelding fra universitetet i august sidste år skabte stor modvilje hos professionshøjskolen, men nu har parterne underskrevet en fælles strategisk samarbejdsaftale og afventer en politisk aftale. Men den ser ikke ud til at komme på plads forløbigt. Andreas Striib, studierektor på Læreruddannelsen i Århus udtaler: "Det seneste udspil er en rapport lavet af embedsmænd fra tre ministerier, og de anbefaler en model, som ingen ønsker. Så jeg har ingen anelse om, hvornår der kommer en supplerende læreruddannelse". Studenterguiden.dk følger sagen... Kilde: Politiken