De nye studenter 2009 - hvem er de?

De nye studenter 2009 - hvem er de?

Hvor mange bliver student i år og hvilken type student bliver de. Hvordan fordeler de nye studenter sig i forhold til forældrenes uddannelse, og hvor mange har en anden etnisk herkomst end dansk.

Antallet af studenter vokser fortsat

I alt vil ca. 33.500 personer dimittere fra en gymnasial uddannelse i 2009.

Kvinder udgør hovedparten af de nye studenter

Knap seks ud af ti studenter i 2009 er kvinder.

Flere med anden etnisk herkomst får studenterhue

Godt 8 procent af alle studenterne i 2009 vil være personer med en anden etnisk herkomst end dansk.

Forældrenes uddannelse har betydning

Andelen af nye studenter fra hjem, hvor mindst en af forældrene har en mellemlang eller en lang videregående uddannelse, er næsten dobbelt så stor (46 procent) som andelen af personer med disse uddannelser blandt den 30-69-årige befolkning (24 procent). Læs mere om de nye studenter på Undervisningsministeriets statistiksider. Kilde: Undervisningsministeriet