De fleste gymnasier har en alkoholpolitik

De fleste gymnasier har en alkoholpolitik

Ni ud af ti gymnasier samt otte ud af ti erhvervs- og SOSU-skoler har en alkoholpolitik, viser en ny rundspørge. Indenrigs- og sundhedsministeren og undervisningsministeren holder dialogmøde med repræsentanter fra lederorganisationerne for uddannelsesinstitutioner for at drøfte alkoholpolitikker i praksis.
Alkohol må eleverne kun drikke til skolens fester, og kun så længe der ikke er tale om noget, der er stærkere end i øl og alkoholsodavand. Sådan lyder alkoholpolitikken på mange ungdomsuddannelsesinstitutioner. I efteråret sendte indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og undervisningsminister Tina Nedergaard et brev til lederne på alle folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, hvor de opfordrede skolerne til at formulere en alkoholpolitik. Nu viser en opgørelse, som Center for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen har foretaget blandt landets lederforeninger for uddannelsesinstitutioner, at ni ud af ti gymnasier (almene og private) og otte ud af ti erhvervsskoler samt otte ud af ti af landets SOSU-skoler har indført alkoholpolitikker. Totalt alkoholforbud på introture gælder på cirka otte ud af 10 gymnasier/erhvervsskoler. Desuden er en række private gymnasier samt et par SOSU- og erhvervsskoler alkoholfri. Den 20. december bliver der holdt et dialogmøde med repræsentanter fra alle lederorganisationer for ungdomsuddannelserne og for folkeskolen. De skal blandt andet drøfte, hvordan skolernes alkoholpolitikker bliver ført ud i praksis bedst muligt. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger: "Jeg er glad for at se, at så mange uddannelsesinstitutioner har en alkoholpolitik, og at mange også har udfoldet dem i forhold til fester og introture. Men det er ikke nok, at der står nogle flotte ord på skolens hjemmeside. Uddannelsesinstitutionerne skal også have deres alkoholpolitik ud over rampen og gennemføre den i praksis. For eksempel konkurrerer gymnasierne jo med hinanden om eleverne, og her har det åbenbart betydning, hvilket gymnasium, der er kendt for at holde de bedste fester. Derfor er det nødvendigt med en koordineret indsats for at få alkoholpolitikken til at virke." Undervisningsminister Tina Nedergaard siger: "Gode fester på skolerne behøver ikke være ensbetydende med overdreven alkoholindtagelse. Derfor glæder det mig at se, hvordan skolerne viser stor ansvarlighed og anvender en alkoholpolitik. Jeg har stor tillid til, at de lokalt kan håndtere det på fornuftig vis. Desuden støtter lederforeningerne en alkoholpolitik, der lægger sig op ad Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er vigtigt, at samarbejdet fungerer, hvis de respektive alkoholpolitikker skal fungere i praksis ude på skolerne." Sundhedsstyrelsen deltager også i dialogmødet. Sundhedsstyrelsen har igennem en årrække udarbejdet materialer til uddannelsesinstitutionerne med henblik på at få etableret og udviklet alkoholpolitikker. Formålet med mødet er også at få nye input hertil og til fremtidigt samarbejde med skolerne herom. Kilde: Undervisningsministeriet