Dansk Kvindesamfunds Fællesfond


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser
Kunstneriske Uddannelser


Grundlaget

Uddannelse


Ansøgningens deadline

2. kvartal
3. kvartal


Beskrivelse

Legaterne tildeles først og fremmest kvinder under uddannelse - bogligt, fagligt eller kunstnerisk, “til fremme af kvinders økonomiske selvstændighed gennem erhverv”.

Find flere legater her.


Støtte gives ikke til forberedende uddannelser (HF, HH, HG, STX, HTX, HHX, studentereksamen o.l.) og sædvanligvis heller ikke til uddannelser af under 3 års varighed, med mindre det er overbygning eller supplering.


Krav

Ansøgere skal i mindst 1 år have været i gang med den uddannelse, der søges støtte til. – Der gives også støtte til studieophold i udlandet.

Dokumentation for uddannelsens hidtidige forløb (f.eks. karakterer eller udtalelser) og for evt. fortrinsberettigelse kan anføres og skal bekræftes på skemaet eller vedlægges som bilag.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskemaet kan rekvireres online her.

Hvis du ønsker et skema tilsendt med posten, skal du indsende én adresseret svarkuvert i A5-format og frankeret til 50 g til DANSK KVINDESAMFUND, legater, Niels Hemmingsensgade 10, 3., 1153 København K.Ansøgningsfrist

Rekvirering af skema og indsendelse af ansøgning med evt. bilag sker i perioden 15. maj - 15. september.


Kontakt

KVINDESAMFUND
Niels Hemmingsensgade 10, 3
1153 København K.