Bliv frivillig-og tag til Afrika som ulandsarbejder

Bliv frivillig-og tag til Afrika som ulandsarbejder

Der er brug for dig – Bliv frivillig, arbejd med marginaliserede unge og tag til Afrika som ulandsarbejder – tag et B-certifikat i Pædagogik undervejs.
Juelsminde Skolecenter i samarbejde med Humana People to People og One World University inviterer dig med i 24-måneders frivilligprogram. Vil du ændre retning i dit liv – søger du nye udfordringer og vil du hjælpe mennesker i de fattige lande? Søger du et fællesskab med ligesindede unge i et internationalt team af engagerede frivillige? Mener du at alle mennesker har ret til et godt liv og synes du at et multikulturelt samfund er det bedste? Har du personligt overskud og ønsker du at dele ud af dine praktiske og menneskelige færdigheder i kampen for en retfærdig verden?

Vi er på udkig efter

motiverede og hårdt arbejdende frivillige, som kan lide at rejse og leve sammen med forskellige mennesker og kulturer. Vi er på udkig efter frivillige, som vil skabe forandringer i verden.

Om Humana:

En ”Development Instructor” er en international voluntør. De sidste 30 år har Humana People to People´s (UFF´s) frivillig program fungeret som et betydningsfuldt, praktisk og ideologisk udtryk for organisationens ”Folk til Folk” filosofi. Den grundlæggende idé med Development Instructor programmet er, at give alle som vil muligheden for at bidrage til udvikling på et solidarisk og humanistisk grundlag. Tusindvis af mennesker i forskellige aldre har gennem deres tid som Development Instructors brugt deres færdigheder og kapaciteter – og har samtidigt opbygget nye. Voluntørerne forbereder sig i 12 måneder, arbejder på et udviklingsprojekt i 8 måneder og afslutter med 4 måneders evaluering, eksamen, informationsarbejde og planlægning af fremtiden. DI-forberedelserne finder sted på et antal skoler som samarbejder med Humana People to People. Skolerne ligger i Europa (Danmark, Norge, England), USA, Karribien, Sydafrika, Indien og Kina. På udviklingsprojektet i Afrika arbejder DI´erne sammen med ledelsen og menneskene på projektet. DI´erne tager til projekterne i ”Trios” – grupper på tre – og bidrager med idéer og nye initiativer til projektet. De bringer også et internationalt aspekt til projektet.

Om programmet:

Programmet varer 24 måneder og finder sted i Danmark og i Afrika. - 12 måneders frivilligt socialt arbejde på skolecenter for børn og unge med særlige behov. Perioden indeholder bl. a studier og træning i praktiske færdigheder, sprogkundskaber og forberedelser til Afrika- 8 måneders udviklingsarbejde i Afrika med børnehjælp, HIV/AIDS forebyggende arbejde, træplantning og uddannelse af lærere til landsbyskoler samt førskoleprogrammer og klubber for bønder - 4 måneders Camp Future bestående af præsentationer i Danmark, fortsat arbejde med unge med særlige behov samt eksamen i pædagogik og ”Fighting with The Poor”

Job beskrivelse:

På skolecentret, hvor træningen af de frivillige foregår, bliver du ansat med frivilligløn og bliver del af lærerrådet på skolen. Du tager del i og styrer programmerne og livet på ”småskolen”, hvor eleverne går i skole og på bodelen, dvs på opholdsstedet hvor eleverne bor. Der er undervisning i klasser, der er sport-og kultur aktiviteter, der er specialundervisning og praktisk gruppe som arbejder med udendørsområderne og vedligeholdelse. Der er mange tjanser ift rengøring, madlavning og opvask - sammen med eleverne - og der er hyggeaftner og nattevagter på opholdsstederne. Derudover har DIerne deres egen tid hvor de studerer, holder møder, holder fri sammen og tager på studie- eller byggeweekender med DIs fra andre skolecentre. Hen mod afrejsen til Afrika vil der være fundraising dage på programmet samt praktiske forberedelser til projektperioden i Afrika. Din frivilligløn går i holdets fælles kasse hvorfra I betaler kost, logi, lommepenge, hjemrejser, program og udgifter vedr. Afrikaopholdet. I Afrika betaler projektet kost, logi og lommepenge.

Kvalifikationer:

Du skal være fleksibel, glad for hårdt arbejde, parat til forandring og rede til at arbejde med vanskelige unge i et alternativt skoleprogram. Derudover: EU pas, 12 års skolegang eller tilsvarende (fx erhvervserfaring), indmeldingsgebyr Hold start: 1. februar og 1. august For mere information læs på www.juelsminde.com hvor DIs har skrevet deres oplevelser. Få program og invitation til næste info møde ved at kontakte Puk:puk@humana.org/24424133 Formøder afholdes i Danmark på en af skolerne. Velkommen! Læs mere og få info her