Bedre muligheder for stipendier til uddannelse i udlandet

Bedre muligheder for stipendier til uddannelse i udlandet

Et netop fremsat lovforslag gør det muligt også at få udlandsstipendium til kandidatuddannelser, der varer længere end to år, og til Erasmus Mundus-kandidatuddannelser.
Danske universiteter har haft vanskeligt ved at indgå aftaler med udenlandske universiteter om deltagelse i Erasmus Mundus-uddannelser. Videnskabsministeren har derfor i januar 2010 fremsat lovforslag nr. L 119 med henblik på at ændre universitetsloven. Dette lovforslag forudsætter dog også en ændring af SU-loven, for så vidt angår udlandsstipendieordningen. Derfor har undervisningsministeren fredag den 5. marts 2010 fremsat et lovforslag, som forbedrer mulighederne for at få udlandsstipendier til Erasmus Mundus-uddannelser. Lovforslaget gør det desuden muligt at få udlandsstipendium, selvom en kandidatuddannelse er normeret til mere end to år. Dette er resultatet af en statusrapport om udlandsstipendieordningen, der trådte i kraft den 1. juli 2008. Lovforslaget bemyndiger undervisningsministeren til at begrænse, hvor længe en udenlandsk uddannelse kan være optaget på listen over uddannelser, der berettiger til udlandsstipendium. Som en konsekvens af lovforslaget skal kontrollen med studiefremdrift desuden ligge i Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Lovforslaget skal træde i kraft den 1. juli 2010. Kilde: Undervisningsministeriet