Audiologopædi - Kandidatuddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav
Odense SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor
By Odense
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Audiologopædi
Vælger du studiet Audiologopædi, så opnår du stor kompetence indenfor hørenedsættelse- og talebesværsområdet. Audiologopædi er en forholdsvis ny kandidat uddannelse på Syddansk Universitet, da Universitetet tilstræber at styrke den uddannelses- og forskningsmæssige udvikling indenfor det audiologiske fag.

Audiologopædi er velegnet som kandidat studium for studerende med en bachelor i logopædi, audiologopædi eller lignende uddannelse. Uddannelsen tillader dig at specialisere dig i enten audiologopædi eller teknisk audiologi - det er også muligt at følge en særlig forskerrettet specialisering.

Disciplinen "audiologopædi" giver dig mulighed for at undervise indenfor tal-, sprog-, stemme- og høreområdet.

Disciplinen "teknisk audiologi" giver dig desuden ekspertise til at undersøge og tilpasse højteknologiske høreapparater. Teknisk audiologi er derfor et perfekt springbræt til at starte egen virksomhed.

Den Forskerrettet specialisering lader dig dykke dybt ned i audiologopædiske fagområde og foretage selvstændig forskning.

Jobmuligheder

Udviklingskonsulent, leder af audiologisk afdeling, underviser, selvstændig.

Specielle adgangskrav

BA i logopædi, BA i audiologi, BA i audiologopædi eller anden relevant mellemlang videregående uddannelse. For at blive kandidat med specialisering i Teknisk audiologi kræves det, at den studerende har en BA i audiologi med specialisering i teknisk audiologi (SDU)

Ansøgningsfrister

Kvote 1 - den 5. juli 2008 kl. 12