Agronomi (Agriculture and Environment)

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor Københavns Universitet
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Agronomi (Agriculture and Environment)

Agronomi er læren om landbrugsdrift, og en hel videnskab om hvordan man driver virksomhed med tilknytning til landbrugserhvervet. At dyrke marker og producere landbrugsprodukter er ikke noget man lærer fra dag et - det er en videnskab i sig selv, da det kræver at man tager hensyn til naturen og plantelivet. De produktionsmetoder som landbruget gør brug af i dag, skal hele tiden sikre at miljøet belastes mindst muligt, samt at afgrøderne har de bedste vilkår for at udvikling og blomstring. Du vil gennem undervisning i produktionsmetoder, bæredygtighed, afgrøder, de etiske aspekter ved gen-teknologien, plantebeskyttelse og mange andre spændende fag blive en sand ekspert på landbrugsområdet. Selve uddannelsen foregår på engelsk og er med til at sikre at du også kan finde ansættelse uden for Danmarks grænser.


Da vi bliver flere og flere i verden og der er knaphed på ressourcer, så kræves det nye metoder og veje at tænke landbrugsdrift i. De begrænsede adgangsmuligheder til vand og landbrugsjord i verden er svært tilgængelige og det kræver derfor sin mand at beregne de bedste udnyttelsesmuligheder.


Det er bæredygtig produktion der bliver dit speciale som kandidat i Agronomi.


Du kan selv sammensætte din egen faglige profil ud fra uddannelsen.


Jobmuligheder

Rådgivningsprofil i landbruget, konsulent på landsbrugsprojekter, rådgiver i et ingeniørfirma, rådgiver i den finansielle branche eller i internationale udviklingsorganisationer, underviser, forsker, job i den offentlige forvaltning.Specielle adgangskrav

Du er kvalificeret som ansøger, hvis du har en bacheloruddannelse i: Naturressourcer, Hortonomi, Biologi-Bioteknologi, Veterinærmedicin, Biologi, Geografi, eller et andet relevant uddannelsesforløb.Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist 1. april kl. 12


Studiestart: 1. september.