90 procent af de højtuddannede er i arbejde

90 procent af de højtuddannede er i arbejde

UNI•C Statistik & Analyse kortlægger hvert år befolkningens beskæftigelse og uddannelse. Tallene viser blandt andet, at beskæftigelsesfrekvensen stiger med uddannelsesniveauet.
Jo højere og mere erhvervsrettet uddannelse en person har, desto større er sandsynligheden for beskæftigelse.

Beskæftigelsesfrekvens fordelt på højeste fuldførte uddannelse for personer på 35 år og derover.

Beskæftigelsesfrekvens graf - Kilde: www.uvm.dk I 2008 er beskæftigelsesfrekvensen for personer med en lang videregående uddannelse 90 %, mens den er 87 % for personer med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. For de erhvervsfaglige uddannelser ligger den tilsvarende andel på 81%. Læs mere på statistiksiderne om befolkning, uddannelse og arbejdsmarked 1999-2008 - klik her. Kilde: Undervisningsministeriet