22 meldinger om meningsløse regler

22 meldinger om meningsløse regler

Forenkling af de administrative opgaver præger de forslag, Undervisningsministeriet har fået i forbindelse med initiativet "Meld en meningsløs regel".
Siden initiativet ”Meld en meningsløs regel” blev annonceret på uvm.dk den 7. september 2009, har Undervisningsministeriet frem til den 21. oktober 2009 modtaget 22 forslag til regler, der ønskes fjernet. Enten fordi den enkelte borger mener, at reglen er unødvendig, eller fordi reglen eller proceduren er forbundet med praktiske vanskeligheder.

Administration og procedurer, der ønskes ændret

Hovedparten af henvendelserne (26 procent) indeholder forslag til forenkling af de administrative opgaver, som Undervisningsministeriets uddannelsesinstitutioner har. Og 23 procent af henvendelserne omhandler reglerne om Statens Uddannelsesstøtte. ”Ændring af reglerne om udstedelse af uddannelseskort til elever i ungdomsuddannelser”, ”Digitalisering af VEU-området (området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, red.)” og ”Fremrykning af ansøgningsfristen til ungdomsuddannelser” er blot få af de mange forslag, som Undervisningsministeriet har modtaget.

Vurdering af indhold

Undervisningsministeriet har foretaget en indholdsmæssig vurdering af samtlige indkomne forslag og taget stilling til, hvorvidt forslagene kan tages til følge eller må afvises. Fire af henvendelserne har givet anledning til, at ministeriet nu vil gå videre med forslagene. Det drejer sig blandt andet om administrationen af ansøgninger om uddannelseskort til unge i ungdomsuddannelser samt ændring af ansøgningsfristen på optagelse.dk, så den nuværende frist, som er den 15. marts, flyttes frem. En oversigt over de indkomne forslag ledsaget af ministeriets vurdering af hvert enkelt forslag fremgår af oversigten neden for. Læs mere om forslagene Næste oversigt forventes offentliggjort primo marts 2010. Kilde: Undervisningsministeriet