2010 var markant bedre praktikår end 2009

2010 var markant bedre praktikår end 2009

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er steget med 22 procent fra 2009 til 2010. Undervisningsminister Tina Nedergaard er glad for, at initiativerne på praktikpladsområdet virker.
Praktikpladstallene for hele 2010 er nu opgjort. I 2010 blev der i alt indgået 32.842 uddannelsesaftaler. Det er en stigning på 22 procent sammenlignet med 2009. Undervisningsminister Tina Nedergaard siger: "Jeg glæder mig over, at regeringens initiativer på praktikpladsområdet virker. Og vi kan se, at flere og flere virksomheder benytter sig af præmieringsordningen på 70.000 kroner. Men selvom det går den rigtige vej, vil jeg gerne opfordre flere virksomheder til at tage elever. Der er nemlig fortsat elever, der har svært ved at finde en praktikplads. Og vi har alle et ansvar for at sikre, at vi også i fremtiden har nok faglært arbejdskraft. Jeg vil også understrege, at det er godt for erhvervsuddannelsernes omdømme, at der fortsat er en stigning i antallet af uddannelsesaftaler." Inklusiv social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse blev der i 2010 i alt indgået 47.603 uddannelsesaftaler.

Uddannelsesgaranti

Der er uddannelsesgaranti i erhvervsuddannelserne. Det betyder, at alle unge, der gennemfører et grundforløb i en indgang, har mulighed for at afslutte et hovedforløb inden for indgangen. Det skal som udgangspunkt være en uddannelse i indgangen, hvor eleven kan få en uddannelsesaftale. Kan det mod forventning ikke lade sig gøre, tilbydes eleven i stedet for at gennemføre en uddannelse med brug af skolepraktik eller en af uddannelserne, der ikke har praktik. Kilde: UVM.dk