Forældrekøb

På denne side finder du hundredevis af lejemål egnede til forældrekøb, som forefindes til studerende i København, Aarhus, Odense, Kolding, Aalborg og Sønderborg. Listen af forældrekøbs-emner opdateres dagligt, så skulle du ikke finde den, du leder efter, så kig forbi igen i morgen, hvor der kan være kommet mange nye forældrekøbs-emner.

Hvis du ønsker at sætte et forældrekøbs-emne til salg, så er det gratis at komme med på denne side. Gå til vores samarbejdspartner her og opret en annonce. Efter du har oprettet en annonce, kommer den online på denne side indenfor en dag.

Se evt også vores generelle sektion med studieboliger her, lejeboliger her eller siden med andelsboliger her.I Danmarks fem største studiebyer har Investering og
Studiebolig A/S boliger, der giver forventet afkast på 7,8%.
Meningsfuld investering
Siden 2015 har Investering og Studiebolig A/S skaffet boliger til unge i de største studiebyer og skaffet deres
aktionærer attraktive afkast. Konceptet er blevet populært, fordi investeringen er meningsfuld for både aktionærer
og unge studerende.
et har vist sig at være en
Organisationen holder sig slank for
andet, kan hun nemt få en ny studiebolig,”
Vores datter skulle
god investering, for vi har
hele tiden at kunne optimere, og selskabet
siger Leif Wilum.
fået en god forrentning og
studere i København,
har opnået en bindende forhåndsbesked
For ham var det som for mange af sel-
”D
dermed værdistigning på
fra SKAT, så aktionærerne kan anvende
skabets øvrige aktionærer primært ønsket
hvor det er så godt
vores indskud,” fortæller Leif Wilum, der
pensionsmidler til investeringen. Det gør
om en studiebolig, der afgjorde beslut-
er selvstændig konsulent og aktionær hos
som umuligt at få en
halvdelen af dem brug af.
ning om investering. Og en god investering
Investering og Studiebolig A/S.
”Vores mål er at balancere et attraktivt
er det samtidig også, forklarer Leif Wilum:
studiebolig, og der-
Aktierne her giver et budgetteret afkast
afkast til aktionærerne med gode boliger
”Et godt afkast er naturligvis rart, og
på 7,8 procent. Det er højt sammenlignet
for var konceptet fra
til studerende. Det er ønsket om at hjælpe
det tæller også på positivsiden, at der ikke
med obligationsrenten, der pt. er tæt på
dem, der har skabt fundamentet for selska-
er store omkostninger til direktør og løn,
Investering og Studie-
nul. Investeringen af for eksempel pensi-
bet,” siger Birgitte Wolmar.
men at selskabet primært er sat i verden
onsmidler er derfor attraktiv. Det er ad-
bolig perfekt for os
Der er tænkt over de unge studerendes
for at hjælpe de unge studerende”.
gangen til studiebolig i landets fem største
behov hele vejen igennem, og der er taget
For Investering og Studiebolig A/S er
Leif Wilum, der er selvstændig konsulent og
byer også.
aktionær hos Investering og Studiebolig A/S
hensyn til, hvordan de lever.
det netop missionen, som kommunikati-
”Vores datter skulle studere i Køben-
”Unge i dag skifter ind imellem spor
onsansvarlig Birgitte Wolmar forklarer:
havn, hvor det er så godt som umuligt at få
- vælger en ny studeretning eller tager et
”I virkeligheden er ideen, at en større
en studiebolig, og derfor var konceptet fra
Beck Fallesen som formand og tidligere
semester i udlandet. Derfor har vi gjort det
gruppe mennesker har købt en masse bo-
Investering og Studiebolig perfekt for os,”
borgmester i Fredericia Uffe Steiner Jen-
nemt at flytte ind og ud,” fortæller Birgitte
liger og deles om både afkastet og boliger-
siger Leif Wilum.
sen, som næstformand.
Wolmar.
ne. Det er positivt for alle parter”.
Velafbalanceret forretningsmodel
Investering med hjerte og hjerne
Konkret går konceptet ud på, at inve-
Studieboligerne er lejligheder, hvor to til tre
storer køber en aktie hos Investering og
unge bor sammen. Huslejen spænder fra
INVESTERING OG
Studiebolig A/S og dermed får adgang til
cirka 2.400 til 4.400 kroner inklusive varme,
STUDIEBOLIG
en studiebolig i en af landets fem største
el, internet og adgang til vaskemaskine. Fæl-
Aktionærer bidrager med
studiebyer; København, Aarhus, Odense,
leskøkkenet er indrettet med alt, der er brug
Aalborg og Kolding.
for, og på værelserne er der lamper og gardi-
kapitalen til boliger mod et
”Vores aktionærer er primært forældre
ner. Når de unge flytter igen, får de hele deres
forventet afkast på 7,8% og
sikkerhed for en studiebolig til
og bedsteforældre, der ønsker at sikre deres
indskud igen, hvis de blot maler værelset og
børn eller børnebørn en billig studiebolig
ikke har ødelagt noget.
deres børn i en af de 5 største
uden besværet med et dyrt forældrekøb,
”Min datter har været rigtig glad for
studiebyer i Danmark.
men principielt kan alle investere,” forklarer
løsningen. Hun bor sammen med to an-
Birgitte Wolmar, der er kommunikationsan-
dre, men kan låse sin egen dør. Fordi der er
Se mere på:
svarlig hos Investering og Studiebolig A/S.
Unge får adgang til studiebolig når deres
tænkt på det hele, skal de unge principielt
investeringogstudiebolig.dk
Selskabet har en professionel besty-
forældre køber aktier i Investering og
kun skal have seng og skrivebord med.
relse, med tidligere Børsen-redaktør Leif
Studiebolig A/S.
Det er let at flytte ind, og hvis hun vil noget