Forældrekøb

På denne side finder du hundredevis af lejemål egnede til forældrekøb, som forefindes til studerende i København, Aarhus, Odense, Kolding, Aalborg og Sønderborg. Listen af forældrekøbs-emner opdateres dagligt, så skulle du ikke finde den, du leder efter, så kig forbi igen i morgen, hvor der kan være kommet mange nye forældrekøbs-emner.

Hvis du ønsker at sætte et forældrekøbs-emne til salg, så er det gratis at komme med på denne side. Gå til vores samarbejdspartner her og opret en annonce. Efter du har oprettet en annonce, kommer den online på denne side indenfor en dag.

Se evt også vores generelle sektion med studieboliger her, lejeboliger her eller siden med andelsboliger her.I Danmarks fem største studiebyer har Investering og
Studiebolig A/S boliger, der giver forventet afkast på 7,8%.

Meningsfuld investering

Siden 2015 har Investering og Studiebolig A/S skaffet boliger til unge i de største studiebyer og skaffet deres aktionærer attraktive afkast. Konceptet er blevet populært, fordi investeringen er meningsfuld for både aktionærer og unge studerende.

”Det har vist sig at være en god investering, for vi har fået en god forrentning og dermed værdistigning på

 

vores indskud,” fortæller Leif Wilum, der er selvstændig konsulent og aktionær hos Investering og Studiebolig A/S.

 

Aktierne her giver et budgetteret afkast på 7,8 procent. Det er højt sammenlignet med obligationsrenten, der pt. er tæt på nul. Investeringen af for eksempel pensi-onsmidler er derfor attraktiv. Det er ad-gangen til studiebolig i landets fem største byer også.

 

”Vores datter skulle studere i Køben-havn, hvor det er så godt som umuligt at få en studiebolig, og derfor var konceptet fra Investering og Studiebolig perfekt for os,” siger Leif Wilum.

Vores datter skulle studere i København, hvor det er så godt som umuligt at få en studiebolig, og der-for var konceptet fra

 

Investering­ og Studie-

 

bolig perfekt for os

 

Leif Wilum, der er selvstændig konsulent og aktionær hos Investering og Studiebolig A/S

 

Beck Fallesen som formand og tidligere borgmester i Fredericia Uffe Steiner Jen-sen, som næstformand.

Organisationen holder sig slank for hele tiden at kunne optimere, og selskabet har opnået en bindende forhåndsbesked fra SKAT, så aktionærerne kan anvende pensionsmidler til investeringen. Det gør halvdelen af dem brug af.

 

”Vores mål er at balancere et attraktivt afkast til aktionærerne med gode boliger til studerende. Det er ønsket om at hjælpe dem, der har skabt fundamentet for selska-bet,” siger Birgitte Wolmar.

 

Der er tænkt over de unge studerendes behov hele vejen igennem, og der er taget hensyn til, hvordan de lever.

 

”Unge i dag skifter ind imellem spor

 

– vælger en ny studeretning eller tager et semester i udlandet. Derfor har vi gjort det nemt at flytte ind og ud,” fortæller Birgitte Wolmar.

andet, kan hun nemt få en ny studiebolig,” siger Leif Wilum.

 

For ham var det som for mange af sel-skabets øvrige aktionærer primært ønsket om en studiebolig, der afgjorde beslut-ning om investering. Og en god investering er det samtidig også, forklarer Leif Wilum:

 

”Et godt afkast er naturligvis rart, og det tæller også på positivsiden, at der ikke er store omkostninger til direktør og løn, men at selskabet primært er sat i verden for at hjælpe de unge studerende”.

 

For Investering og Studiebolig A/S er det netop missionen, som kommunikati-onsansvarlig Birgitte Wolmar forklarer:

 

”I virkeligheden er ideen, at en større gruppe mennesker har købt en masse bo-liger og deles om både afkastet og boliger-ne. Det er positivt for alle parter”.

Velafbalanceret forretningsmodel

 

Konkret går konceptet ud på, at inve-storer køber en aktie hos Investering og Studiebolig A/S og dermed får adgang til en studiebolig i en af landets fem største studiebyer; København, Aarhus, Odense, Aalborg og Kolding.

 

”Vores aktionærer er primært forældre og bedsteforældre, der ønsker at sikre deres børn eller børnebørn en billig studiebolig uden besværet med et dyrt forældrekøb, men principielt kan alle investere,” forklarer Birgitte Wolmar, der er kommunikationsan-svarlig hos Investering og Studiebolig A/S.

 

Selskabet har en professionel besty-relse, med tidligere Børsen-redaktør Leif


Unge får adgang til studiebolig når deres forældre køber aktier i Investering og Studiebolig A/S.

Investering med hjerte og hjerne

 

Studieboligerne er lejligheder, hvor to til tre unge bor sammen. Huslejen spænder fra cirka 2.400 til 4.400 kroner inklusive varme, el, internet og adgang til vaskemaskine. Fæl-leskøkkenet er indrettet med alt, der er brug for, og på værelserne er der lamper og gardi-ner. Når de unge flytter igen, får de hele deres indskud igen, hvis de blot maler værelset og ikke har ødelagt noget.

 

”Min datter har været rigtig glad for løsningen. Hun bor sammen med to an-dre, men kan låse sin egen dør. Fordi der er tænkt på det hele, skal de unge principielt kun skal have seng og skrivebord med. Det er let at flytte ind, og hvis hun vil noget

INVESTERING OG STUDIEBOLIG

 

Aktionærer bidrager med kapitalen til boliger mod et forventet afkast på 7,8% og sikkerhed for en studiebolig til deres børn i en af de 5 største studiebyer i Danmark.

 

Se mere på:

 

investeringogstudiebolig.dk