Ville Heises Legat


Tilhører uddannelsesgruppen

Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab


Grundlaget

Projekter & aktiviteter


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Ville Heises Legat har til formål at støtte socialpædagogiske og medicinske projekter for børn og unge.

Find flere legater her.


Hvordan søges legatet?

Til de medicinske projekter kræves der ansøgningsskema, der kan rekvireres hos legatets administrator, jf. nedenfor. De socialepædagogiske ansøgninger kræver ikke ansøgningsskema.

Legatets administrator kan kontaktes på følgende adresse:

Ville Heises Legat
v/ Mette Rovsing Koch
Langkærvej 49
2720 Vanløse

Tlf. 38 25 25 33 (mellem kl. 20 og 21)Ansøgningsfrist

1. juni.


Uddelinger

Legatet har tre årlige uddelinger henholdsvis i april, august og november. Der er dog kun én årlig uddeling til medicinske projekter (i form af introduktions- og scholarstipendiater), ansøgningsfristen for disse er 1. juni.